«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden ja kemikaalien puitejärjestely

11.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015319
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 133-326451
Tarjoukset 06.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241055&tpk=4190a118-3864-410d-879c-85b18376c793

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0313471-7
Postiosoite:Yliopistonkatu 3
Postinumero:00014
Postitoimipaikka:Helsingin yliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katri Leino
Puhelin:+358 2941911
Sähköpostiosoite:katri.e.leino@helsinki.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.helsinki.fi/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241055&tpk=4190a118-3864-410d-879c-85b18376c793
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yliopisto
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Laboratoriotarvikkeiden ja kemikaalien puitejärjestely
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitejärjestely Helsingin yliopiston laboratoriotarvikkeille ja kemikaaleille. Helsingin yliopisto ostaa laboratoriotarvikkeita noin 7 milj. eurolla vuosittain. Edellä mainittuihin laboratoriotarvikkeisiin ei sisälly erikseen kilpailutettavat laboratoriolaitteet. Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt laboratoriotarvikkeet ja kemikaalit. Erilliset tuotekategoriat on pyritty muodostamaan siten, että ne edustavat Helsingin yliopistolla laajasti käytettyjä ja kappalemääräisesti mitattuna merkittävästi käytettyjä tuotteita. Liitteissä esitettyjen laboratoriotarvikekategorioiden lisäksi hankinnan kohteena ovat myös puitejärjestelyyn valittujen toimittajien muut kuin tuotekategorioissa määritellyt laboratoriotarvikkeet ja kemikaalit sekä optiona laboratoriotarvikkeiden täyttöpalvelu (tarvikevarastot). Tarjouspyyntö muodostuu seuraavista osa-alueista: · Tuotekategoriat 1-20 · Tarjouskysely (minikilpailutus) · Täyttöpalvelu optiona (selvitys)

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 7000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Laboratoriotarvikkeiden ja kemikaalien puitejärjestely
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestely Helsingin yliopiston laboratoriotarvikkeille, reagensseille ja kemikaaleille. Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt laboratoriotarvikkeet, reagenssit ja kemialliset tuotteet erillisinä tuotekategorioinaan. Liitteessä 1 esitettyjen tuotekategorioiden lisäksi hankinnan kohteena ovat myös puitejärjestelyyn valittujen toimittajien muut kuin tuotekategorioissa määritellyt laboratoriotarvikkeet ja kemikaalit, joiden osalta mahdollistetaan tarjouskysely (minikilpailutus), jotta puitejärjestelyn kattavuus Helsingin yliopistolla muodostuisi mahdollisimman laajaksi. Toimittaja sitoutuu sähköiseen tarjouskyselyyn, jossa Tilaaja lähettää kyselyitä sähköpostin välityksellä tai vastaavalla työkalulla määriteltyjen tuotekategorioiden ulkopuolisista tuotteista kaikille puitejärjestelyssä oleville toimittajille. Toimittaja sitoutuu vastaamaan kyselyihin ja antamaan tarjouksensa kahden arkipäivän sisällä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
7000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa 2 vuotta, jonka jälkeen Helsingin yliopistolla on mahdollisuus jatkaa sopimusta 1 + 1 vuotta, vuosi kerrallaan. Optiovuodet tulevat automaattisesti käyttöön, ellei erillistä irtisanomisilmoitusta tehdä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Täyttöpalvelu (optio)
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Täyttöpalvelu (itsepalveluvarasto) Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota Helsingin yliopiston käyttöön laboratoriotarvikkeiden täyttöpalvelua, jossa tarjoaja tarjoaa täyttöpalveluvarastoa seuraavasti: · Tarjoaja pitää tarvittaessa yllä Helsingin yliopiston tiloissa (yksi tai useampi varasto) yhdessä sovittua tuotevalikoimaa. · Tuotevalikoima voi sisältää tarjoajan omia ja kilpailijoiden tuotteita. · Tarjoaja järjestää yliopiston yksikkökohtaisen ostoraportoinnin. · Tarjoaja järjestää tuotteiden automaattitäydennykset varastoon. · Tarjoaja järjestää yliopiston yksikkökohtaisen laskutuksen kulutuksen mukaan yksikkökohtaisesti eriteltynä laskutuksena. · Tarjoaja laskuttaa varastomyynnit kerran kuukaudessa jälkikäteen. · Yliopiston yksiköt saavat oman yksikkökohtaisen tunnisteen, joka mahdollistaa usean yliopiston yksikön käyttämät yhteisvarastot. · Seuranta järjestetään esim. viivakoodinlukijalla/viivakoodein tai RFID lukijalla/RFID tagein tai vastaavin menettelyin. · Täyttöpalvelussa joko Helsingin yliopisto tai toimittaja/toimittajat omistaa varastossa olevat tuotteet. · Varaston tuotevalikoiman ylläpito toimittajan toimesta ei vaadi Helsingin yliopistolta muita toimenpiteitä kuin varastotilaksi soveltuvan tilan järjestämisen tarvittavine tiedonsiirtoyhteyksineen. Selvitys tarjottavan täyttöpalvelun sisällöstä Tarjoajan tulee jättää tarjouksen erillisenä liitteenä tyhjentävä selvitys tarjottavan täyttöpalvelun sisällöstä, mikäli tarjoaja haluaa jättää tarjouksen Helsingin yliopiston käyttöön tarjottavasta täyttöpalvelusta. Tarjoajan tulee selvittää tarjottavan varastoratkaisun osalta mm. seuraavat asiat: · Selvitys tarjottavan täyttöpalvelun sisällöstä sisältäen mm. seuraavat asiat: · Tuotevalikoiman laajuus · Miten yksikkökohtainen ostoraportointi järjestetään. · Miten varastojen automaattitäydennykset järjestetään · Laskutusmalli ja miten eri yksiköiden erillislaskutus tapahtuu? · Miten tuotteiden ”ostaminen” varastosta tapahtuu · Yksityiskohtainen selvitys miten asiakas kirjautuu varaston ostojärjestelmään, ostaa tuotteet ja lopettaa ostotapahtuman. · Kuka omistaa varastossa olevat tuotteet · Selvitys mahdollisista malleista · Mikä on palvelun kustannusmalli eli mitä palvelu maksaa Helsingin yliopistolle · Miten varaston osto-oikeuksia hallinnoidaan · Mitä ominaisuuksia varaston ostojärjestelmä tarjoaa yliopistolle · Voiko varastojärjestelmän avulla tilata hyllytystuotteiden ulkopuolisia tuotteita varastotäydennysten yhteyteen? Puitejärjestelyyn valitaan yksi tarjoaja, jolle mahdolliset täyttöpalveluvarastotarpeet ohjataan puitejärjestelykaudella. Valinta tarjottujen vaihtoehtojen sisällä tapahtuu seuraavin kriteerein: Tuotevalikoiman laajuus (omat/muiden tarjoajien tuotteet), 60% Toimintamalli ja sen soveltuvuus Helsingin yliopistolle, 40% · Vastaavuus täyttöpalvelulle tarjouspyynnössä asetettuihin ominaisuuksiin · Ostojärjestelmän helppokäyttöisyys · Yhteensopivuus yliopiston talousjärjestelmän kanssa (SAP).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa 2 vuotta, jonka jälkeen Helsingin yliopistolla on mahdollisuus jatkaa sopimusta 1 + 1 vuotta, vuosi kerrallaan. Optiovuodet tulevat automaattisesti käyttöön, ellei erillistä irtisanomisilmoitusta tehdä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
6.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:6.9.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2019
«« Takaisin