«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä : Sekajätteen keräys ja kuljetus Itä-Vantaalla sekä kartongin keräys ja kuljetus Vantaalla

11.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015315
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 133-327325
Tarjoukset 30.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hsy

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2274241-9
Postiosoite:PL 300
Postinumero:00066
Postitoimipaikka:HSY
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juho Nuutinen
Puhelin:+358 456579310
Sähköpostiosoite:juho.nuutinen@hsy.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hsy.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hsy

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hsy
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sekajätteen keräys ja kuljetus Itä-Vantaalla sekä kartongin keräys ja kuljetus Vantaalla
Viitenumero:
658/05.050.501.5011/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sekajätteen keräys ja kuljetus takakuormaustyönä Itä-Vantaalla urakka-alueilla 31,32,36 ja 43. Urakka-aika alueilla on 5.10.2020…31.8.2025. Kartongin keräys ja kuljetus Vantaalla takakuormaus- ja nosturiautotyönä urakka-alueilla 38 ja 39. Urakka-aika alueilla on 5.10.2020…3.11.2025. Tarkempi kuvaus liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sekajätteen keräys ja kuljetus takakuormaustyönä Itä-Vantaalla urakka-alueilla 31,32,36 ja 43. Urakka-aika alueilla on 5.10.2020…31.8.2025. Kartongin keräys ja kuljetus Vantaalla takakuormaus- ja nosturiautotyönä urakka-alueilla 38 ja 39. Urakka-aika alueilla on 5.10.2020…3.11.2025.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:5.10.2020 - 2.11.2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää seuraavat kelpoisuus ehdot voidakseen osallistua tarjouskilpailuun: 1) Oikeus jätteenkuljetuksen harjoittamiseen Suomessa seuraavien säädösten mukaan: - laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21.7.2006/693 - asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä (1.10.1999/924) - jätteenkuljetus (jätelaki 646/2011 tai kulloinkin voimassa oleva) 2) Tarjoajalla ei ole verovelkaa ja sen on maksanut työntekijöiden sosiaaliturvamaksut, 3) Tarjoaja noudattaa alalle soveltuvaa työehtosopimusta, 4) Työntekijöiden eläkevakuutusmaksut on maksettu, 5) Työntekijöiden tapaturmavakuutusmaksut on maksettu, 6) Työntekijöiden lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty 7) Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset palvelun toteuttamiseen 8) Tarjoajalla on liikenteestä vastaavan henkilö 9) Liiketoiminnan vastuuvakuutus

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 5.10.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.8.2019 12:01
Paikka: Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

6/24

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2019
«« Takaisin