«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Ilmanpuhdistimien vuokraus ja osto

11.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015305
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 133-327322
Tarjoukset 30.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=246971&tpk=cc0195ef-e422-4129-8d6c-42c93706fd2e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725901-5
Postiosoite:Kotkantie 41
Postinumero:48210
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankintatoimisto
Puhelin:+358 404898426
Sähköpostiosoite:hankinnat@kymsote.fi
NUTS-koodi:Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://kymsote.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/carea

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=246971&tpk=cc0195ef-e422-4129-8d6c-42c93706fd2e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ilmanpuhdistimien vuokraus ja osto
Viitenumero:
D/1532/02.08.00.04/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. (90900000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan tavoitteena on luoda tilaajien käyttöön ilmanpuhdistimien vuokrauspalvelun ja oston puitejärjestely. Hankittava vuokrauspalvelu ja osto sisältää laadukkaat pienhiukkasten ja kaasumaisten epäpuhtauksien poistoon tarkoitetut ilmanpuhdistuslaitteet ja niiden huollon kokonaispalveluna tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Ilmanpuhdistimien tulee perustua keräävään menetelmään. Tarjottava ilmanpuhdistin ei saa tuottaa sisäilmaan yhdisteitä, joilla puhdistetaan sisäilman epäpuhtauksia. Tarjouspyyntö on jaettu kahteen osa-alueeseen. Osa-alueet ovat 1. Vuokraus ja 2. Osto Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan molemmista osa-alueista omat puitejärjestelyt, joihon valitaan enintään viisi (5) sopimustoimittajaa, ellei hyväksyttäviä toimittajia ole vähemmän.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vuokraus
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. (90900000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on luoda tilaajien käyttöön ilmanpuhdistimien vuokrauspalvelun puitejärjestely. Hankittava vuokrauspalvelu sisältää laadukkaat pienhiukkasten ja kaasumaisten epäpuhtauksien poistoon tarkoitetut ilmanpuhdistuslaitteet ja niiden huollon kokonaispalveluna tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Ilmanpuhdistimien tulee perustua keräävään menetelmään. Tarjottava ilmanpuhdistin ei saa tuottaa sisäilmaan yhdisteitä, joilla puhdistetaan sisäilman epäpuhtauksia. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan osa-alueesta puitejärjestely, johon valitaan enintään viisi (5) sopimustoimittajaa, ellei hyväksyttäviä toimittajia ole vähemmän.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa enintää kahdella (1+1) vuoden pituisella optiokaudella, jolloin sopimuksen enimmäiskestoksi voi tulla neljä (4) vuotta. Optioiden mahdollisesta käytöstä tehdään erilliset päätökset sopimuskauden lopulla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa enintää kahdella (1+1) vuoden pituisella optiokaudella, jolloin sopimuksen enimmäiskestoksi voi tulla neljä (4) vuotta. Optioiden mahdollisesta käytöstä tehdään erilliset päätökset sopimuskauden lopulla.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osto
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. (90900000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on luoda tilaajien käyttöön ilmanpuhdistimien oston puitejärjestely. Ostot sisältävät laadukkaat pienhiukkasten ja kaasumaisten epäpuhtauksien poistoon tarkoitetut ilmanpuhdistuslaitteet ja niiden huollon tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Ilmanpuhdistimien tulee perustua keräävään menetelmään. Tarjottava ilmanpuhdistin ei saa tuottaa sisäilmaan yhdisteitä, joilla puhdistetaan sisäilman epäpuhtauksia. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan osa-alueesta puitejärjestely, johon valitaan enintään viisi (5) sopimustoimittajaa, ellei hyväksyttäviä toimittajia ole vähemmän.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa enintää kahdella (1+1) vuoden pituisella optiokaudella, jolloin sopimuksen enimmäiskestoksi voi tulla neljä (4) vuotta. Optioiden mahdollisesta käytöstä tehdään erilliset päätökset sopimuskauden lopulla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa enintää kahdella (1+1) vuoden pituisella optiokaudella, jolloin sopimuksen enimmäiskestoksi voi tulla neljä (4) vuotta. Optioiden mahdollisesta käytöstä tehdään erilliset päätökset sopimuskauden lopulla.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.8.2019 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.7.2019
«« Takaisin