«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kalajoen kaupunki : Valtuustosalin tekniikan uusiminen

11.07.2019 11:25
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015302
Osallistumishakemukset 13.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Kalajoen kaupunki 0185924-7 /
Tietohallinto
Heikki Syrjälä
Kalajoentie 5
85100
Kalajoki
Fax. +35884691314

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kalajoen kaupunki
Y-tunnus 0185924-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tietohallinto
Yhteyshenkilö Heikki Syrjälä
Postiosoite Kalajoentie 5
Postinumero 85100
Postitoimipaikka Kalajoki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite heikki.syrjala@kalajoki.fi
Faksi +35884691314
Internet-osoite (URL) https://kalajoki.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Valtuustosalin tekniikan uusiminen
Hankinnan kuvaus

Kalajoen kaupunki on varannut vuoden 2019 talous-arviossaan varoja valtuustosalin kokousjärjestelmän päivittämiseen.

Valtuustosalin kokousjärjestelmän päivittäminen käsittää seuraavat toiminnot:

- esitystekniikka.

(esittävän tietokoneen kuvan ja äänen esittäminen):

- äänitekniikka.

(sisältää äänentoiston, mikrofonit jne.) [ = Ohjaus- / keskusyksikkö ]:

- kokouskäytännöt, joka ei ole osa tätä kilpailutusta.

(sisältää läsnäolotiedot, äänestykset, puheenvuorojen pyytäminen jne.):

- kokousten videointi ja esitys tietoverkkoon (internet),

- optiona liityntä sähköisiin kokouspalveluihin (Skype, Teams, Adobe Connect, Zoom, WebEx jne.),

- optiona valaistuksen ohjaus, mikäli kiinteistötekniikan uusimisen yhteydessä valaistuksen säätö tulee mahdolliseksi,

- mahdollisesti tarvittavat kiinteistötekniikan muutos- / korjaustyöt, jotka eivät ole osa tätä hankintaa.

Hankintayksikkö on tehnyt alustavia selvityksiä usean eri toimittajan kanssa, tutustunut muiden vastaavien hankintayksiköiden tekemiin tietopyyntöihin Hilmassa (sekä mahdollisiin vastauksiin) ja lisäksi toteutettuihin ratkaisuihin muilla vastaavilla hankintayksiköillä ja näiden toimenpiteiden perusteella on toiminnallisuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta järkevää paloitella hanke ja siinä tehtävät hankinnat vastaavasti osa-alueisiin. Tämä mahdollistaa sen, että eri osa-alueille voidaan hankkia kunkin osa-alueen tarpeet parhaiten täyttävä ratkaisu, kunhan niiden väliset riippuvuudet on otettu huomioon. Tämä ei ole hankintalain vastaista pilkkomista, vaan se on tehty nimenomaan pitäen silmällä hankintalaissa mainittua tavoitetta parantaa pienten ja keski-suurten yritysten osallistumista kilpailutuksiin eri osa-alueilla sekä erilaisin ratkaisuin (esim. videoinnin / striimauksen tuottaminen vaikka palveluna).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Päänimikkeistö
Äänen ja kuvan tallennus- ja toistolaitteet. (32330000-5)
Mikrofonit ja kaiuttimet. (32340000-8)
Videon toistolaitteet. (32323400-7)
Videolaitteisto. (32323300-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kalajoki (K208)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Neuvottelumenettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjassa kaupungin internet-sivulla.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjassa kaupungin internet-sivulla.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö käyttää varsinaista neuvottelumenettelyä väljempää, neuvotteluja sisältävää menettelyä, johon kutsutaan kolme – viisi (3 – 5) hankintayksikön valitsemaa toimittajaa kultakin osa-alueelta tämän ilmoituksen jälkeen saatujen alustavien tarjousten perusteella.

Menetelmä ja aikataulut kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjassa kaupungin internet-sivulla.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3-5
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.8.2019 15.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://kalajoki.fi/hankinnat

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin