«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT : Suurnopeusvaihde sähkökoneiden koestukseen

11.07.2019 09:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015297
Tarjoukset 7.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Y-tunnus 0245904-2
Yhteyshenkilö Sari Tuomiheimo
Postiosoite Yliopistonkatu 34
Postinumero 53850
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +358401613779
Sähköpostiosoite hankinnat@lut.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lut.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242680&tpk=497a4c50-b737-4f1d-ab0b-c894924ce4e5
Hankintayksikön luonne
Muu: Yliopisto
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suurnopeusvaihde sähkökoneiden koestukseen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
244882
Hankinnan kuvaus

Hankitaan suurnopeusvaihde Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tehoelektroniikan laboratorioon. Hankinnan kohteena olevaa vaihdetta käytetään suurnopeus-sähkömoottoreiden ja taajuusmuuttajien tutkimukseen liittyvässä testauksessa. Vaihteen avulla tutkittavaa suurnopeusmoottoria, jonka pyörimisnopeus voilla olla jopa 200000 rpm, voidaan kuormittaa alle 3000 rpm pyörivällä oikosulkugeneraattorilla.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Testaus- ja mittauslaitteet. (38540000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenranta (K405)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuusvaatimukset on asetettu tarjouspyynnössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaaditut todistukset ja selvitykset on asetettu tarjouspyynnössä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), sekä lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, tilaajavastuulaki). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin