«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Valmennuspalvelut, GoGlobal-ohjelma, kansainvälisen liiketoiminnan osa-alue, Business Joensuu Oy

11.07.2019 08:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015292
Tarjoukset 5.8.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Janne Varonen
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133370431
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=246736&tpk=a4629203-10be-4e3e-a036-273488d179ae
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Valmennuspalvelut, GoGlobal-ohjelma, kansainvälisen liiketoiminnan osa-alue, Business Joensuu Oy
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
246736
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne valmennuspalveluista GoGlobal ohjelman kansainvälisen liiketoiminnan osa-alueeseen "Monipuolista kokemusta kv-liiketoiminnan käynnistämisestä" Business Joensuu Oy:lle. Business Joensuu Oy on uusi 1.1.2019 käynnistynyt yhtiö. Se auttaa asiakkaitaan investoinneissa ja sijoittumisessa Joensuun seudulle, yritysten käynnistämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä, sekä tarjoaa Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluita, joita hyödyntää päivittäin 130 organisaatiota ja 1500 ihmistä. Business Joensuu Oy käynnistää syksyllä 2019 GoGlobal-intensiiviohjelman. Sen tavoitteena on lisätä osallistuvien yritysten kansainvälisen liiketoiminnan osaamista, toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan rakentamiseksi ja/tai vahvistamiseksi, sekä synnyttää kansainvälistä liikevaihtoa ja sen jatkuvuutta tukevia toimintamalleja yritykseen. Ohjelma toteutetaan uudella toimintamallilla, jossa kokeneet valmentajat sparraavat osallistujia läpi koko ohjelman ja osallistuvat yrityksen mukana myyntimatkoille. Ohjelman ytimessä on konkreettinen kansainvälisen myynnin tekeminen ja myyntivetoisesti maailmalle meneminen sekä kansainvälisen liiketoiminnan vakiinnuttaminen osaksi yrityksen toimintaa. Valmentajiksi haetaan kokeneita kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan osaajia, joilla on onnistumisia kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan kasvattamisesta. Ohjelmaan toteutetaan ajalla syyskuu 2019 – kesäkuu 2020. Ostaja varaa mahdollisuuden sopia samansisältöisen jatkosopimuksen tekemisestä tämän kilpailutuksen voittajien kanssa ilman uutta tarjouskilpailua ajalle syksy 2020 - kevät 2021. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joensuu (K167)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintamenettelyn kulku Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna kohtuulliseksi katsotun määräajan. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä sille rajatulla ajalla sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valittu/valitut toimittajat ja valinnan perustelut.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.8.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin