«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Satasairaalan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän laajentaminen ja päivittäminen

10.07.2019 15:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015281
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0825915-6
Yhteyshenkilö Juha Holmi
Postiosoite Linjatie 2
Postinumero 28430
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358447079290
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@satasairaala.fi
Faksi +35826277599
Internet-osoite (URL) http://www.satasairaala.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Satasairaalan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän laajentaminen ja päivittäminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
19/26
Hankinnan kuvaus

Satasairaalassa on käytössä Ascom Miratel Innova –hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä. Järjestelmää on tarkoitus laajentaa ja päivittää Satasairaalan osastolle Teho K0 ja osastolle Neurologia M1.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pori (K609)
Sopimuksen kokonaisarvo
118825.00 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Ascom Oy
Y-tunnus 1034894-0
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Hankintamenettelynä on suorahankinta. Peruste suorahankinnalle on hankintalain 1397/2016 40 §:n kohdan 2 mukainen: Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos: 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta; Ascom Miratelin Innova – hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän laajennus ja päivittäminen täytttää edellä mainitun suoraperusteen. Kyseessä on vanhentuneen järjestelmän uusimisesta, jonka voi teknisestä ja yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä tehdä ainoastaan alkuperäisen järjestelmän toimittanut Ascom Miratel Oy. Päätelaitteet yhdistetään/lisätään olemassa olevaan palvelimeen mahdollistaen keskitetyn toiminnan. Lisäksi Mycolla voidaan käyttää Medanets-järjestelmää eikä toista kapulaa tarvita.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin