«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Oy Apotti Ab : Oy Apotti Ab:n toimitilojen siivouspalvelut

11.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015250
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 133-327729

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oy Apotti Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2699989-5
Postiosoite:Sturenkatu 16
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Risto Hovi
Puhelin:+358 405421252
Sähköpostiosoite:risto.hovi@apotti.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.apotti.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kuntien omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
ATK laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oy Apotti Ab:n toimitilojen siivouspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Oy Apotti Ab:n Valimokatu 17-19, Helsinki toimitilojen siivouspalvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. (90900000-6)
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
Siivouspalvelut. (90911200-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Oy Apotti Ab:n Valimokatu 17-19, Helsinki toimitilojen siivouspalvelut. Tilaaja valitsee sopimuskumppaniksi yhden (1) Palveluntuottajan. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu tarjouspyyynnössä ja seuraavissa liitteissä: - Liite 1: Referenssiliite - Liite 2: Siivouspalvelun sisältö- ja hoito-ohjeet - Liite 3: Nimetty palveluesimies - Liite 4: Hintalomake - Liite 5a: Pohjapiirustus 1. krs - Liite 5b: Pohjapiirustus 5. krs - Liite 6: Sopimusluonnos - Liite 7: Turvallisuussopimus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajalla on varsinaisen sopimuskauden (24 kk) jälkeen optio jatkaa sopimusta kahdella (2) vuodella (1 + 1). Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajan yhteyshenkilölle kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kahta kalenterikuukautta ennen optiokauden alkamista.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 091-219572

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Oy Apotti Ab:n toimitilojen siivouspalvelut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksikkö on päättänyt keskeyttää toimitilojensa siivouspalveluita koskevan hankinnan. Tarjouspyyntömateriaalin ylläpitosiivouksen tuntihinnoitteluun liittyvissä kirjauksissa on ollut epäselvyyttä, eivätkä tarjoajat ole tarjouspyynnön mukaisesti voineet tarjota keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikkö voi hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan keskeyttää hankintamenettelyn todellisesta ja perustellusta syystä. Euroopan Unionin oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi keskeyttämisen syyksi on katsottu tulkinnanvarainen tai virheellinen tarjouspyyntö ks. C-244/02, Kauppatalo Hansel Oy. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta keskeytysilmoituksen 5.7.2019. Hankintayksikkö voi hankintalain 132 §:n mukaisesti itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Tällä hankintapäätöksellä kumotaan ja korvataan 5.7.2019 lähetetty keskeytyspäätös. Hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan uudelleen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.7.2019
«« Takaisin