«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Siirrettävät voimalaitokset (kontit)

10.07.2019 17:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015232
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 132-325604
Osallistumishakemukset 29.8.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Inkeri Pekkala
PL 69
33541
TAMPERE
Puh. +358299570452

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Vastaanottaja Inkeri Pekkala
Puhelin +358299570452
Sähköpostiosoite inkeri.pekkala@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Siirrettävät voimalaitokset (kontit)

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää osallistumishakemustanne siirrettävistä voimalaitoksista (SVL500, 500kW) Puolustusvoimille tämän osallistumishakemuspyynnön ja sen liitteen mukaisesti.

Hankinta sisältää vuodelle 2019 neljä (4) kappaletta voimalaitoskontteja ja lisäksi optiot kahdeksasta (8) kappaleesta vuosille 2020-2023.

Alustavat yleiset vaatimukset liitteissä

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Erikoiskäyttöön tarkoitetut siirrettävät kontit. (34221000-2)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinta sisältää vuodelle 2019 neljä (4) kappaletta voimalaitoskontteja ja lisäksi optiot kahdeksasta (8) kappaleesta vuosille 2020-2023

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

3000000 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.1.1 Vaadittavat vakuudet ja takuut

Kts liitteet

III.1.2 Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin

Kts liitteet

III.1.3. Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmittymältä vaadittava oikeudellinen muoto

Kts liitteet

III.1.4 Hankinnan toteutukselle asetetut muut erityisehdot, erityisesti toimitusvarmuutta ja tietoturvaa koskevat erityisehdot

Kyllä

Kts liitteet

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Kts liitteet

Alihankkijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä), myös ammatti- tai kaupparekistereihin:

Kts liitteet

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Kts liitteet

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

Kts liitteet

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Kts liitteet

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

Kts liitteet

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Kts liitteet

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

Kts liitteet

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Alin hinta

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

4000001132, 1312/2019

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.8.2019 klo 14.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1 Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
10.7.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

4000001132, Osallistumishakemuspyyntö siirrettävät voimalaitokset.docx

Liite 1, Soveltuvuusvaatimukset siirrettävät voimalaitokset.doc

Liite 2, Turvallisuuskartoitus ja sitoutuminen turvallisuusvaatimuksiin.xlsx

«« Takaisin