«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Karstulan kunta : Tolppilan koulurakennuksen purkaminen

09.07.2019 22:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015215
Tarjoukset 9.8.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Karstulan kunta
Y-tunnus 9094917-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen palvelukeskus
Yhteyshenkilö Juha Pekka Luoma
Postiosoite Virastotie 4
Postinumero 43500
Postitoimipaikka Karstula
Maa Suomi
Puhelin +358444596625
Sähköpostiosoite juha.luoma@karstula.fi
Internet-osoite (URL) http://www.karstula.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/karstula?id=246087&tpk=b8f1cc80-3fe8-4c0d-b8b1-9966673fd247
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tolppilan koulurakennuksen purkaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
246087
Hankinnan kuvaus

Karstulan kunta pyytää tarjoustanne Tolppilan koulurakennuksen (ala-asteen koulu) purkamisesta sekä purkujätteen pois viemisestä. Kohde sijaitsee Karstulan kunnassa, osoitteessa Koulutie 5, 43500 Karstula. Kohteen tietoja: - kiinteistötunnus 226-402-8-18, - valmistumisvuosi: 1959, - peruskorjausvuosi: 1983, - kerrosluku: 3 (2 kerrosta ja kellarikerros), - pinta-ala: kerrosala 2794 m². Rakennuksen kivirakenteiden hyötykäyttökelpoista purkujätettä voi sijoittaa Karstulan kunnan alueella, noin 5 km etäisyydellä sijaitsevalle tiepohjalle, jonka tiedot annetaan urakoitsijalle ennen töiden aloittamista. Jos tien pohja ei ole kunnossa materiaalin levittämiselle suoraan alueelle, voidaan murskaustuote mahdollisesti läjittää tietyömaan alueelle.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt. (45110000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Karstula (K226)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
26.8.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan on täytettävä seuraavat vaatimukset päästäkseen tarjousvertailuun: - yritys on merkitty verottajan ennakkoperintä ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverorekistereihin - yritys on merkitty kaupparekisteriin - yritys on maksanut veronsa - yrityksellä on voimassa olevat TYEL-/YEL –vakuutukset ja niiden maksut on maksettu ajantasaisesti - yritys soveltaa henkilöstöönsä suomalaista työehtosopimusta - yritys on järjestänyt henkilöstönsä työterveyshuollon vähintään lain edellyttämällä tavalla - yritys on vakuuttanut henkilöstönsä vähintään lain edellyttämällä tavalla - yrityksellä voimassa oleva vastuuvakuutus - yrityksen luottoluokitus on ulkopuolisen tahon toteamana vähintään A - yrityksellä on referenssejä vastaavista kohteista, vähintään kaksi kohdetta viimeisen viiden vuoden ajalta - yrityksellä on esittää kohteeseen työnjohtaja, jolla on referenssejä vastaavista kohteista vähintään kaksi kohdetta viimeisten viiden vuoden ajalta - tarjoaja on todistettavasti tutustunut kohteeseen

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukseen on täydennettävä tarjouspalvelussa seuraavat todistukset: - todistus yrityksen kuulumisesta verottajan ennakkoperintä ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverorekistereihin - kaupparekisteriote - verovelkatodistus / todistus verojen maksamisesta; jos toimitetaan verovelkatodistus, on sen lisäksi toimitettava verottajan hyväksymä verovelan maksusuunnitelma - todistus TYEL-/YEL –maksujen maksamisesta / maksusopimuksesta - selvitys henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - todistus henkilöstön tapaturmavakuutuksen voimassa olosta - todistus yrityksen vastuuvakuutuksen voimassa olossa - todistus yrityksen luottoluokituksesta A tai korkeampi (Bisnode Oy:n tai Suomen Asiakastieto Oy:n myöntämä todistus) - todistus siitä, että yrityksellä on referenssejä vastaavista kohteista, vähintään 2 kohdetta viimeisen 5 vuoden ajalta - selvitys siitä, että työnjohtajalla on referenssejä vastaavista kohteista, vähintään 2 kohdetta viimeisen 5 vuoden ajalta - tilaajan allekirjoittama todistus kohteeseen tutustumisesta (lomake tarjouspyynnön liitteenä) Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Todistukset voi korvata osin tai kokonaan joko RALA –pätevyystodistuksella tai Tilaajavastuu.fi -todistuksella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.8.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin