«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Joutsan kunta : Joutsan sote-keskus, sähköurakka

09.07.2019 22:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015214
Tarjoukset 31.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Joutsan kunta
Y-tunnus 0174108-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen toimisto
Yhteyshenkilö Veli-Matti Hokkanen
Postiosoite Länsitie 5
Postinumero 19650
Postitoimipaikka Joutsa
Maa Suomi
Puhelin +358504391687
Sähköpostiosoite veli-matti.hokkanen@brado.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joutsa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/joutsa?id=246979&tpk=79632c4a-52a0-493b-8bcc-d69872c3e3b1
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Joutsan sote-keskus, sähköurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
246979
Hankinnan kuvaus

Joutsan kunta kilpailuttaa uuden SoTe-keskuksen sähköurakan muutetulla sisällöllä. Urakkasisällön muutokset aiempaan, hylättyyn kilpailutukseen nähden on esitetty laskenta-asiakirjoissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joutsa (K172)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
12.8.2019 - 30.9.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjousvertailuun päästäkseen tarjoajan on täytettävä seuraavat vähimmäis-vaatimukset: - työeläkemaksut ja verot on maksettu - yritys on merkitty ennakonperintä-, arvonlisävero- ja työnantajarekiste-reihin - yritys on rekisteröity arvonlisäverotilittäjä - yritys on kaupparekisterissä - yrityksen henkilöstöllä on lainmukainen tapaturmavakuutus - yrityksen vahvistettu liikevaihto on kahtena (2) edeltävänä tilikautena ollut vähintään 150.000 €/a alv 0 % - yrityksen luottoluokitus on vähintään A (Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Oy:n myöntämä luokitus); muita luokituksia ei hyväksytä - yrityksellä on oltava toiminnan vastuuvakuutus vähintään 500.000,- € summaan saakka työsuoritukseen soveltuvalle osalle - yritys on viimeisten viiden vuoden sisään toteuttanut vähintään yhden (1) julkisen hankkeen sähköurakan, joka on ollut arvoltaan vähintään 150.000,- € alv 0 %

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksen toimittamisen yhteydessä on toimitettava seuraavat asiakirjat: - todistus, että yritys on merkitty ennakonperintä-, arvonlisävero- ja työnantajarekistereihin - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus; jos toimitetaan verovelkatodistus, on liitteenä oltava myös todistus verovelan hyväksytystä maksusuunnitelmasta - todistus TyEL- / YEL -vakuutuksien voimassaolosta ja maksujen maksamisesta - kaupparekisteriote - selvitys henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta - todistus henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä - todistus yrityksen henkilöstön lakisääteisen tapaturmavakuutus voimassaolosta - selvitys yrityksen vahvistetusta liikevaihdosta kahdelta edelliseltä vuodelta (liikevaihto on oltava olut kahtena (2) edeltävänä tilikautena ollut vähintään 150.000 €/a alv 0 %) - todistus yrityksen luottoluokituksesta (oltava vähintään A (Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Oy:n myöntämä luokituksessa, muita luokituksia ei hyväksytä) - yrityksen toiminnanvastuuvakuutuksesta, oltava vähintään 500.000,- € summaan saakka työsuoritukseen soveltuvalle osalle - selvitys yrityksen referensseistä Edellä mainitut asiakirjat voi osittain tai kokonaan korvata Luotettava Kumppani -todistuksella tai RALA -pätevyystodistuksella, josta vaaditut asiat käyvät ilmi. Todistuksien on oltava yksiselitteisiä. Todistukset eivät saa olla tarjouksen jättöhetkellä kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin