«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Uudenkaupungin kaupunki : Pankki- ja maksuliikepalvelut

09.07.2019 16:13
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015209
Tarjoukset 26.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-013237
Hankinnan nimi
Pankki- ja maksuliikepalvelut

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Uudenkaupungin kaupunki
Y-tunnus 0144036-6
Yhteyshenkilö Anne Takala
Postiosoite Välskärintie 2 C
Postinumero 23500
Postitoimipaikka Uusikaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358500757657
Sähköpostiosoite anne.takala@uusikaupunki.fi
Faksi +358284515312
Internet-osoite (URL) http://www.uusikaupunki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki?id=240069&tpk=0580bef1-e27d-4aa4-8f1e-1be00301d8bf
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pankki- ja maksuliikepalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
240069
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Uudenkaupungin kaupungin (Uudenkaupungin kaupunki, Uudenkaupungin Vesi liikelaitos, Vakka-Suomen Vesi liikelaitos), Uudenkaupungin Satama Oy:n ja Ukipolis Oy:n tarvitsemat pankki- ja maksuliikepalvelut. Uudenkaupungin kaupungin, Uudenkaupungin Satama Oy:n ja Ukipolis Oy:n lisäksi Uudenkaupungin kaupungin muille konserniyhteisöille varataan mahdollisuus liittyä sopimukseen myöhemmin. Hankinta kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen. Tilaajalla ei ole määräostovelvoitetta. Sopimus ei tuota Palveluntuottajalle yksinoikeutta palveluiden tuottamiseen tilaajalle.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Pankkipalvelut. (66110000-4)
Päänimikkeistö
Talletuspalvelut. (66112000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Uusikaupunki (K895)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. tarjouspyyntö liitteineen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”). Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tilaaja voi keskeyttää hankinnan hankintasopimusta tekemättä hankintalain 125 §:n mukaisesta todellisesta ja perustellusta syystä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin