«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy : SMD -Ladontakone

09.07.2019 11:54
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015188
Tarjoukset 23.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilö Nuutti Teräsalmi
Postiosoite Patteristonkatu 3 D
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358406373890
Sähköpostiosoite nuutti.terasalmi@xamk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.xamk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=245447&tpk=1ad42735-6391-4bcc-8de1-1382a0cf8681
Hankintayksikön luonne
Muu: Kuntien omistama osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
SMD -Ladontakone
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
245447
Hankinnan kuvaus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy pyytää tarjouksia Savonlinnan 3K-tehtaalle tarvittavasta laitteistosta tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Laitteiston yleiskuvaus Hankitaan SMD-ladontakone (surface-mount device), pintaliitoskomponenttien ladontaan tarkoitettu laite. Laitteen tulee soveltua pienten sarjojen ladontaan. Lyhyiden komponenttinauhojen käytön ja käsittelyn on oltava sujuvaa. Tarkemmat hankinnan kohteen tiedot on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Hankkeen budjetissa hankinnalle on varattu 140 000 eur (0% alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei voida ottaa huomioon.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Elektroniset laitteet. (31710000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Savonlinnan seutu (S103)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. kohta Soveltuvuusvaatimukset

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. kohta Soveltuvuusvaatimukset

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan missä tahansa vaiheessa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä/syistä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. VARATOIMITTAJAN VALINTA Xamk valitsee varatoimittajaksi kilpailutuksessa toiseksi tulleen Tarjoajan. Varatoimittaja valitaan siltä varalta, että kilpailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan antamat tiedot eivät pidä paikkaansa, toimittaja esittää kohtuuttomia muutoksia sopimusehtoihin, neuvotteluissa ei muusta syystä päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen sisällöstä tai sopimukselle syntyy toimituksen aikana ehtojen mukainen purkuperuste. Tällöin hankintayksikkö kumoaa tekemänsä hankintapäätöksen ja tekee uuden hankintapäätöksen sekä solmii sopimuksen varatoimittajan kanssa. Jos sopimuksen teko ei edellä mainituista syistä toteudu varatoimittajankaan kanssa, hankintayksikkö järjestää uuden kilpailutuksen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.8.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/xamk. Tarjouksia ei oteta vastaan millään muulla toimitustavalla. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspalvelu.fi:n kautta ei voi jättää myöhästynyttä tarjousta. Tarjous on annettava suomen kielellä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin, sähköposti tuki@cloudia.fi tai puhelimitse +358 207661077. Varmistattehan ennen yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja järjestelmänne täyttää palvelun käyttämisen vaatimukset niin käyttöjärjestelmän,selaimen kuin muidenkin vaatimusten osalta. Ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.tarjouspalvelu.fi/xamk. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan missä tahansa vaiheessa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin