«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kauhajoen kaupunki : Talvikunnossapidon kalusto ja materiaali

10.07.2019 10:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015176
Tarjoukset 4.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Kauhajoen kaupunki 0178718-3 /
Kauhajoen kaupunki tekninen osasto
Eetu Myllyniemi
PL500
61801
Kauhajoki
Puh. +358407056297
Fax. +35862315140

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kauhajoen kaupunki
Y-tunnus 0178718-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kauhajoen kaupunki tekninen osasto
Yhteyshenkilö Eetu Myllyniemi
Postiosoite PL500
Postinumero 61801
Postitoimipaikka Kauhajoki
Maa Suomi
Puhelin +358407056297
Sähköpostiosoite eetu.myllyniemi@kauhajoki.fi
Faksi +35862315140
Internet-osoite (URL) http://www.kauhajoki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Talvikunnossapidon kalusto ja materiaali
Hankinnan kuvaus

Kauhajoen kaupunki pyytää tarjouksia työkoneista ja materiaaleista katujen, yleisten alueiden ja pihojen talvikunnossapitoon liittyviin töihin kaudeksi 2019-2021.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
Päänimikkeistö
Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut. (70100000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kauhajoki (K232)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
14.10.2019 - 31.5.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. tarjouspyyntö

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. tarjouspyyntö

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ks. tarjouspyyntö

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
4.9.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Ks. tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö19.pdf

Liite 1 tarjouslomake.pdf

Liite 2 tarjouslomake kiinteistöt.pdf

Liite 3 vertailuhinnan muodostuminen.pdf

Liite 4 Kartta TopeekaPuistotieUrakkaAlue.pdf

Liite 5 Urakka-alueen määrät.pdf

Liite 6 Turvallisuusasiakirja 2019.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Kauhajoen kaupungin tekninen lautakunta
Postiosoite PL 500
Postinumero 61801
Postitoimipaikka Kauhajoki
Maa Suomi
«« Takaisin