«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Finnvera Oyj : ICT-kilpailutuskonsultti

09.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015171
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 131-322432

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finnvera Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1484332-4
Postiosoite:Porkkalankatu 1
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 2946011
Sähköpostiosoite:hankinnat@finnvera.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finnvera.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkinen palvelutehtävä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ICT-kilpailutuskonsultti
Viitenumero:
H2019002
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut. (79900000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Asiakkaan julkisiin ICT-hankintoihin liittyvä konsultointi. Toimittajan Asiakkaalle nimeämät asiantuntijat tulevat tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua Asiakkaan julkisten ICT-hankintojen kilpailutukseen. ICT-hankinnat voivat olla Finnveran digitalisaatioon liittyvät hankinnat, kuten teknologia- ja infrastruktuuripalveluiden eri osa-alueiden hankintaa, erilaisia tietojärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, käyttöönottoon, jatkokehitykseen tai ylläpitoon liittyviä hankintoja. Hankinnat voivat koskea myös ICT-asiantuntijoiden hankintaa eri osa-alueille sekä tietoturvaan liittyviä hankintoja ja em. osa-alueiden hankintoihin liittyvien sopimusten laadintaa. Yhteinen nimittäjä hankinnan kohteena olevalle asiantuntijapalvelulle on erikoistuminen teknologiahankintoihin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 379500.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on hankkia tämän tarjouspyynnön lopputuloksena tehtävän sopimuksen kautta laadukkaita ICT-kilpailuttamisasiantuntijapalveluita Finnveran ICT-hankintoihin. Hankintaan sisältyy tilaajan tarpeiden mukaisesti mahdollisuus tilata myös tarkentavia asiantuntijapalveluita. Hankinna kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteeessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Finnveran lisäksi Team Finland -toimija Business Finland voi Finnveran ja kyseisen toimijan niin sopiessa tilata tämän sopimuksen mukaista palvelua valitulta toimittajalta tämän sopimuksen ehdoin ja siinä määritellyssä laajuudessa. Mikäli Business Finland päättää lunastaa option, tarjoaja tekee sopimuksen Business Finlandin kanssa samoin ehdoin kuin Finnveran kanssa. Business Finlandilta on saatu etukäteinen suostumus tähän optiojärjestelyyn. Palvelun tuottamiseen nimettyjen kahden asiantuntijan lisäksi Asiakas varaa oikeuden käyttää myös Toimittajan muita asiantuntijoita. Heidän käytöstään sovitaan toimeksiantokohtaisesti aina erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 068-159968

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
ICT-kilpailutuskonsultti

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Silver Planet Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906590-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:379500.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:379500.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.7.2019
«« Takaisin