«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Porin kaupunki / Tekninen toimiala : Tullipuominkatu 1 nimisen kiinteistön purkaminen

09.07.2019 10:03
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015170
Tarjoukset 22.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Porin kaupunki / Tekninen toimiala
Y-tunnus 0137323-9
Postiosoite PL 121
Postinumero 28101
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358447011222
Sähköpostiosoite tarjous@pori.fi
Internet-osoite (URL) https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=246363&tpk=db46bd4b-f76f-4ab3-b1c6-354a4d350baa
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tullipuominkatu 1 nimisen kiinteistön purkaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
PRIDno-2019-3419
Hankinnan kuvaus

Hankinnan tarkoituksena on purkaa Porin Itätullin kaupunginosan alueella osoitteessa Tullipuominkatu 1, rekisteritontilla 5-2-182 olevien rakennusten (5kpl), aidan, rakennusten vesi- ja viemäriliittymien purkamisen Porin Veden ohjeiden mukaisesti (Liite 4). Rakennukset ovat olleet aiemmin asuin käytössä. Rakennukset tulee purkaa perustuksia myöten. Asbestipurkutyöt kuuluvat urakkaan. Rakennuksissa on suoritettu AHA-kartoitus 10-11.11.2019 (Liite 9). Urakoitsijan tulee täyttää rakennusten ja liittymien jälkeiset montut routimattomalla hiekalla tai sitä karkeammalla maa-aineksella. Purku-alue tasataan ympäröivän alueen tasoon. Urakoitsijan tulee selvittää maa-aineksen routimattomuus toimittamalla maa-aineksesta rakeisuuskäyrä tilaajalle. Purkualueen tarkat rajat katselmoidaan ennen työn aloitusta. Urakoitsija siivoaa rakennusalueen päivittäin noudattaen Porin Ympäristö- ja lupapalvelut yksikön ohjeita lajittelusta ja siirtää jätteet hankkimilleen vaihtolavoille rakennusalueella. Em. vaihtolavojen tyhjentämisestä huolehtii valittava urakoitsija. Rakennusten viemäriliitynnät, sekä vesiliittymät tulee irrottaa ja tulpata Porin Veden laatimien ohjeiden mukaan. Tulppauksesta vastaa Hannu Rantanen, Porin Vesi, 02 621 2568. Sähköliittymät on purettu. Tilaaja luovuttaa tarvittaessa piha-alueen urakoitsijan käyttöön. Urakoitsijaa velvoitetaan ennen tarjouksen antamista tutustumaan kohteeseen. Alueella järjestetään kaikille urakoitsijoille näyttö torstaina 18.7.2019 klo 12:30-13:30. Kohdetta esittelee Pekka Turunen p. 044 701 7064. Hankinta toteutetaan määrärahan puitteissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt. (45111000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pori (K609)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ilmoitettu tarjouspyynnöllä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ilmoitettu tarjouspyynnöllä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin