«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Porin kaupunki / Tekninen toimiala : Vähärauman koulu kiinteistöjen purkaminen

09.07.2019 09:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015154
Tarjoukset 23.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Porin kaupunki / Tekninen toimiala
Y-tunnus 0137323-9
Postiosoite PL 121
Postinumero 28101
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358447011222
Sähköpostiosoite tarjous@pori.fi
Internet-osoite (URL) https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=246347&tpk=c18de4e9-b3dd-4e21-b74b-320be68b07e8
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vähärauman koulu kiinteistöjen purkaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
PRIDno-2019-3418
Hankinnan kuvaus

Hankinnan tarkoituksena on purkaa Porin Vähärauman kaupunginosan alueella osoitteessa Vähäraumantie 91, rekisteritontilla 25-2-27 olevat kaksi rakennusta (Liite 2, Liite 10) Rakennukset ovat toimineet aiemmin kouluna. Rakennukset tulee purkaa perustuksia myöten. Kohteessa tehty AHA-kartoitus 29.5.2019 (Liite 9). AHA-raportti kohteesta vanha koulu, liitetään myöhemmin keskusteluosioon. Asbestipurkutyöt kuuluvat kokonaisurakkaan, kuten myös asbestijätteen poiskuljetukset. Urakoitsijan tulee täyttää rakennuksen ja jälkeiset montut routimattomalla hiekalla tai sitä karkeammalla maa-aineksella. Purku-alue tasataan ympäröivän alueen tasoon. Urakoitsijan tulee selvittää maa-aineksen routimattomuus toimittamalla maa-aineksesta rakeisuuskäyrä tilaajalle. Purkualueen tarkat rajat katselmoidaan ennen työn aloitusta. Urakoitsija siivoaa rakennusalueen päivittäin noudattaen Porin Ympäristö- ja lupapalvelut yksikön ohjeita lajittelusta ja siirtää jätteet hankkimilleen vaihtolavoille rakennusalueella. Em. vaihtolavojen tyhjentämisestä huolehtii valittava urakoitsija. Rakennusten liitynnät, kuten vesi-, kaukolämpö ja sähköliittymät jätetään paikoilleen myöhempää uudisrakentamista varten. Tilaaja luovuttaa tarvittaessa osan piha-alueesta urakoitsijan käyttöön. Urakoitsijaa velvoitetaan ennen tarjouksen antamista tutustumaan kohteeseen. Alueella järjestetään kaikille urakoitsijoille näyttö keskiviikkona 17.7.2019 klo 12:30-14:00. Kohdetta esittelee Pekka Turunen p. 044 701 7064. Kohdetta koskevat rakennekuvat löytyvät tarjouspyynnön liitteistä ZIP-tiedostoina. Tarjous tulee antaa niin, että kokonaishinta pitää sisällään molempien rakennusten purkamisen, mutta kummallekin rakennuksen purkamiselle on oma hintansa, joita käytetään suoraan vähentämään kokonaishintaa, jos vaikka tilaaja ei esim. saa purkulupaa. Tarjouksen tulee olla sitova, vaikka pienempi rakennus (103295987L) jäisikin purku-urakan ulkopuolelle. Hankinta toteutetaan määrärahan puitteissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt. (45111000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pori (K609)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ilmoitettu tarjouspyynnöllä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ilmoitettu tarjouspyynnöllä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin