«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kiinteistökehitys Naistinki Oy : Insinöörinkatu 7, teollisuushalli sähköurakka

19.08.2019 11:27
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015083
Tarjoukset 17.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kiinteistökehitys Naistinki Oy
Y-tunnus 0514772-2
Yhteyshenkilö Risto Vilkki
Postiosoite Prikaatinkatu 10
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358401294790
Sähköpostiosoite risto.vilkki@naistinki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7367
Hankintayksikön luonne
Muu: Kunnan omistama kiinteistöyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Insinöörinkatu 7, teollisuushalli sähköurakka
Hankinnan kuvaus

Teollisuushalli n. 1000 m2 rakentaminen

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
100000 - 150000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Liikerakennusten, varastojen, teollisuusrakennusten ja kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt. (45213000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
7.10.2019 - 14.5.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1) yrityksen kokonaisliikevaihto on oltava vähintään 1.000.000 euroa jokaiselta, viimeiseksi.

kuluneelta kolmelta (3) tilikaudelta. Vahvistetut tilinpäätöstiedot on annettava kolmelta

viimeksi kuluneelta tilikaudelta:

2) yrityksen luottoluokitus täyttää vähintään Rating Alfa -luokituksen A+ (tyydyttävä +) tason;

3) referenssinä viimeisen 5 vuoden ajalta vähintään 2 vaativuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavaa työtä;

4) Työmaan vastaavan työnjohtajan sekä lvv-, iv- ja sähkötöiden työnjohtajien tulee olla.

vähintään teknillisen oppilaitoksen teknikon tutkinnon suorittaneita tai heillä on oltava vastaavat tiedot. Työkokemusta tulee olla vähintään 3 vuotta vastaavista tehtävistä.

Todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista:

- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja.

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin:

- kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut vastaavat tiedot,

- selvitys siitä, ettei yritys ei ole merkittynä verovelasta johtuen verovelkarekisteriin tai.

viranomaisen antama todistus verovelan määrästä sen ylittäessä 10.000 euroa:

- todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen.

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva

maksusopimus on tehty:

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista,

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa,

- todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan tulee tarjouksen yhteydessä esittää edellä

mainittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat tai ilmoittaa niiden saatavuus

maksuttomista tietokannoista. Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä että suomenkielelle käännettyinä

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin enintään 2 kuukautta tarjouksen viimeistä jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7367

bem_tarjouspyynnön_vastaanottajan_ohjeet_html5.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin