«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Itä-Suomen yliopisto : Nestekromatografialaitteisto (HPLC/UPLC)

08.07.2019 09:49
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015075

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä
Keskeytettävän hankintailmoituksen numero
2019-001783
Hankinnan nimi
Nestekromatografialaitteisto (HPLC/UPLC), Itä-Suomen yliopisto

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Itä-Suomen yliopisto
Y-tunnus 2285733-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Itä-Suomen yliopisto
Yhteyshenkilö Hankintapäällikkö Markku Torvinen
Postiosoite Kuopion kampus, Snellmania, Yliopistonranta 1 E
Postinumero 70210
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +358447162818
Sähköpostiosoite markku.torvinen@uef.fi
Internet-osoite (URL) http://www.uef.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Yliopisto

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Nestekromatografialaitteisto (HPLC/UPLC)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HAPA_111411/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena oli nestekromatografiaalaitteisto (HPLC/UPLC).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kromatografit. (38432200-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joensuu (K167)

Keskeyttämispäätöksen perusteet

Lisätietoja

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankinta keskeytetään ja hankinnasta julkaistaan uusi Hilma-ilmoitus.

Tarkemmat perustelut:

Noudatettavat sopimusehdot-kohta tarjouspyynnössä on epäselvästi muotoiltu, joka johtaa siihen, ettei tarjous-pyyntöön ole mahdollista saada vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintalain 104 §:n mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tämä hankintalain edellytys ei ole täyttynyt. Kohta on muotoiltu seuraavasti.

”Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, soveltuvin osin, JYSE 2014 (tavarat, palvelut)”

Hankintalain 106 §:n nojalla hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Tarjouksen vertailuperusteet eivät ole tarpeeksi täsmällisiä ja yksityiskohtaisia täyttääkseen hankintalain edellytykset.

Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät lisäksi, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet eivät saa myöskään antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa. Tarjouspyynnön valintaperusteet eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

Hankinnasta on avattu uusi tarjouskilpailu (2019-014239 / 26.6.2019).

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

HAPA_111411_hankintapaatos_hankinnan_keskeyttaminen_2052019.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin