«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä : Infonäyttöjen- sekä lippuautomaattien huolto ja asennus

08.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015074
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 130-320529
Osallistumishakemukset 13.09.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=238529&tpk=2b1636b2-634c-4e7d-bc06-0bf30bd3b96e

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2274586-3
Postiosoite:Opastinsilta 6A, PL 100
Postinumero:00077
Postitoimipaikka:HSL
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@hsl.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hsl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hsl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=238529&tpk=2b1636b2-634c-4e7d-bc06-0bf30bd3b96e
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Infonäyttöjen- sekä lippuautomaattien huolto ja asennus
Viitenumero:
154/02.08.00.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniikkalaitteiden huolto ja korjaus. (50312600-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (jatkossa myös: HSL, Tilaaja) pyytää Ehdokkaita, tekemään osallistumishakemuksen tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelynä. HSL:n toiminnassa sovelletaan erityisalojen hankintalakia (1398/2016). Tämän hankinnan ennakoitu arvo ylittää erityisalojen hankintalain 13 §:ssä mainitun EU-kynnysarvon, joten kyseistä lakia sovelletaan tässä hankinnassa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Näyttöjen, automaattien ja kiinteiden kortinlukijoiden asennusten ja ylläpidon tavoitetila on, että asennuksissa, siirroissa, poistoissa ja toimintahäiriötilanteissa palvelutoimittaja huolehtii tarvittavien toimenpiteiden käynnistämisestä, koordinoinnista, viankorjauksesta ja raportoinnista. Työ suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivinä 7-16 välillä. Tilaaja varaa oikeuden tilata työtä tarvittaessa normaalin työajan ulkopuolella. Katso tarkemmin tarjouspyynnön Liite 5_ Liite_5_Hankinnan.kohde.doxc.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tulee olemaan voimassa määräajan neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi Tilaajan kuuden (6) kuukauden ja Toimittajan kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:4
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet neuvottelujen pohjalta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tilaaja julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki halukkaat Ehdokkaat voivat osallistumishakemuksella pyytää saada osallistua. Osallistumishakemuksensa jättäneiden joukosta valitaan ne Ehdokkaat, jotka kutsutaan osallistumaan neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyyn valitaan neljä (4) Ehdokasta, ellei soveltuvia Ehdokkaita ole vähemmän. Jos soveltuvia Ehdokkaita on enemmän kuin neljä, Ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen liitteen 4 asiakasreferenssien yhteen lasketun pisteytyksen mukaisesti. Neuvottelumenettelyyn otetaan neljä (4) eniten pisteitä saanutta Ehdokasta, jotka täyttävät Ehdokkaiden soveltuvuusvaatimukset. Jos maksimipisteet saaneita Ehdokkaita on enemmän kuin neljä (4), Tilaaja arpoo neuvottelumenettelyyn valittavat Ehdokkaat. Samoin, jos neljännellä (4.) sijalla on useampi kuin yksi Ehdokas täsmälleen samalla pistemäärällä, Tilaaja arpoo neuvottelumenettelyyn valittavan Ehdokkaan näiden joukosta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.9.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.7.2019
«« Takaisin