«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Taideyliopisto : Taideyliopiston Peppi-opintojärjestelmän käyttöönotto ja migraatiotyö

06.07.2019 13:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015066
Tarjoukset 9.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-014961
Hankinnan nimi
Taideyliopiston Peppi-opintojärjestelmän käyttöönotto ja migraatiotyö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Taideyliopisto
Y-tunnus 2500305-6
Yhteyshenkilö Timo Malmberg
Postiosoite Töölönkatu 3 A / PL 1
Postinumero 00097
Postitoimipaikka Taideyliopisto
Maa Suomi
Puhelin +358294473586
Sähköpostiosoite hankinnat@uniarts.fi
Internet-osoite (URL) http://www.uniarts.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=244754&tpk=eddc01b9-7b49-4bcb-b3cb-646c969b0f93
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Taideyliopiston Peppi-opintojärjestelmän käyttöönotto ja migraatiotyö
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
244754
Hankinnan kuvaus

Taideyliopiston Peppi-opintojärjestelmän käyttöönoton toisessa vaiheessa otetaan käyttöön tarjouspyynnön liitteessä 2 (Hankinnan kohteen kuvaus) tarkemmin määritellyt Peppi-moduulit, laajennukset ja liitännäiset. Käyttöönoton tueksi hankitaan palvelua Peppi-opintojärjestelmän ohjelmisto-/sovelluskehitykseen, migraatiotehtäviin sekä konsultointiin. TARJOUKSEN TULEE OLLA TARJOUSPYYNNÖN MUKAINEN Tarjous tulee tehdä kaikki tarjouspyynnön vaatimukset (mm. sopimus, tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset, hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset, JIT-ehdot ym.) huomioiden.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Päänimikkeistö
Tietojärjestelmät. (48810000-9)
Tietojärjestelmien tai tietotekniikan suunnittelupalvelut. (72222200-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
23.8.2019 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. tarjouspyynnön kohta 8, soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Menettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.8.2019 15.00
Lisätietoja

Tarjoukset tulee jättää sähköisesti Hanki-palvelua (Cloudia Kilpailutus) käyttäen ja tarjouksen tulee olla perillä yllä mainittuun määräaikaan mennessä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin