«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Taideyliopisto : Suorahankintapäätös koskien Taideyliopiston Nervanderinkadun toimipisteen ravintolapalveluiden käyttöoikeussopimusta

08.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015062
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 130-320060

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Taideyliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2500305-6
Postiosoite:PL 1
Postinumero:00097
Postitoimipaikka:Taideyliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Timo Malmberg
Puhelin:+358 294472000
Sähköpostiosoite:timo.malmberg@uniarts.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.uniarts.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suorahankintapäätös koskien Taideyliopiston Nervanderinkadun toimipisteen ravintolapalveluiden käyttöoikeussopimusta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ravintola- ja tarjoilupalvelut. (55300000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Suorahankinnan ja sitä edeltäneen kilpailutuksen kohteena on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian N-talon toimipisteen opiskelija- ja henkilöstöravintola-, kahvila- sekä kokoustarjoilupalveluiden käyttöoikeussopimus. Ravintola on myös muiden asiakkaiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä. Käyttöoikeussopimuksesta ei peritä vuokraa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 900000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Nervanderinkatu 13, 00260 Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on kuvattu kokonaisuudessaan 21.3.2019 julkaistussa käyttöoikeussopimusta koskevassa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.

Ote hankinnan kohteen kuvauksesta:

Toimittaja vastaa kaikista Palveluiden tuottamisen aiheuttamista kustannuksista. Toimittajan tulee noudattaa Palveluiden tuottamisessa vähintään seuraavia asetuksia ja ohjeita:

• Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

• Kelan ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatima korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus, Terveyttä ruoasta

Toimittaja vastaa palveluiden kokonaisvaltaisesta tuottamisesta omalla taloudellisella riskillään, kuten esimerkiksi

• tarjottavien tuotteiden (lounasruoat jne.) valikoimasuunnittelu, hankkiminen, valmistaminen ja asettaminen tarjolle; astioiden, tarjottimien, työvälineiden ym. peseminen; sekä asiakaspalvelu

• raaka-aineiden ym. hankkiminen

• henkilökunnan hankkiminen, perehdyttäminen ja työnjohtovastuu.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): ei valittuei valittu
Hinta ei valittu
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Suorahankinnan kohteena olevaan (ja sitä edeltäneen kilpailutuksen kohteena olleeseen) käyttöoikeussopimukseen sisältyy optiomahdollisuus. Taideyliopistolla on oikeus jatkaa sopimusta siten, että sen kokonaiskesto on yhteensä viisi (5) vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 092-223680

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
TAIDEYLIOPISTON N-TALON RAVINTOLAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:0
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Compass Group Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:15143645
Postinumero:00610
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:900000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:900000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.7.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu avoimessa menettelyssä

3. Selitys

Tämä suorahankinta perustuu hankintalain 40 §:ssä mainittuun seuraavaan suorahankinnan perusteeseen:

hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia; lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta.

Tämä hankintalain mukainen ehto täyttyy, koska suorahankintaa edeltäneeseen kilpailutukseen ei saatu tarjouksia sen määräaikaan 23.4.2019 mennessä.

Valitun toimittajan kanssa tehty sopimus perustuu tarjouspyyntöön ja tarjouspyynnön liitteenä olleeseen käyttöoikeussopimukseen. Alkuperäisiä tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja ei ole olennaisesti muutettu.

«« Takaisin