«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kirkkonummen kunta : Kirkkonummen ikkunoiden pesupalvelun hankinta 2019-2023

08.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015040
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 130-319535
Tarjoukset 08.08.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=245102&tpk=7ac4cd14-143a-4800-99fc-943e7cbb03fb

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kirkkonummen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203107-0
Postiosoite:PL 20 (Ervastintie 2)
Postinumero:02401
Postitoimipaikka:Kirkkonummi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mulari Jari
Puhelin:+358 929671
Sähköpostiosoite:jari.mulari@kirkkonummi.fi
Faksi:+358 98786053
NUTS-koodi:Kirkkonummi (K257)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kirkkonummi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=245102&tpk=7ac4cd14-143a-4800-99fc-943e7cbb03fb
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirkkonummen ikkunoiden pesupalvelun hankinta 2019-2023
Viitenumero:
KT245102 / KIRDno 2019-495
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. (90900000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kirkkonummen kunta pyytää tarjousta Kirkkonummen kunnan alueella olevien rakennusten pesupalvelusta Tarjouspalvelu.fi -portaalissa, Hankintailmoitukset.fi -sivustolla ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED -tietokannassa. Pestävät ikkunat sijaitsevat 17 eri osoitteessa. Näihin osoitteisiin on listattu 33 pestävää kohdetta. Kohteena oleviin rakennuksiin kuuluu mm. palvelutalo, kouluja, pääterveysasema, uimahalli ja kunnantalo. Sopimuksen kohteena olevan palvelun sopimuskausi alkaa tähmän kilpailutuksen perusteella tehtävän sopimuksen allekirjoituksilla ja päättyy 30.11.2023.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 76800.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Asuntojen, rakennusten ja ikkunoiden puhdistuspalvelut. (90911000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Kirkkonummi (K257)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kirkkonummi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki) Hankinta toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125§). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Myös tarjousten tulee olla suomen kielellä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.6) Arvioitu arvo
76800.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:52 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kirkkonummen kunnalla on oikeus tilata valitulta Toimittajalta ennaltamääräämättömiä ikkunanpesupalveluhintakomponenttien HK152 ja HK153 mukaisilla hinnoilla. Toimittajan tulee noudattaa ennakoimattomien ikkunoiden pesulle tarjoamiansa hintoja (hintakomponentit HK152 ja HK153) Tilaajan tilatessa ennakoimattomia ikkunoiden pesuja. Merkittävin tällainen kohde on Kirkkunummen kunnan kirjasto, joka on tätä tarjouspyyntöä tehtäessä rakennusvaiheessa. Lisäksi on mahdollista, että nyt kunnan omana tuotantona pestävien ikkunoiden pesuja ulkoistetaan kesken sopimuskauden. Lisätyön mahdollisuus on arvioitu olevan suuruusluokaltaan 70 h/v.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.8.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 15.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.8.2019 15:00
Paikka:
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.7.2019
«« Takaisin