«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Väliaikaisten leikkaussalipalveluiden hankinta

08.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015034
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 130-320259

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Rasmus Ingman
Puhelin:+358 94711
Sähköpostiosoite:rasmus.ingman@hus.fi
Faksi:+358 947175403
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Väliaikaisten leikkaussalipalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on kokonaispalveluratkaisu, joka käsittää toimenpide- ja leikkaussalitiloja sekä tähän liittyviä oheistiloja.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 621931.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUS Silmäklinikka on vuonna 2016 vuokrannut tarjoajalta leikkaussalitilaa HUSin Läntisen silmäsairaalan kiireellisen väistön tarpeisiin Tenholanatie 10:ssä sijaitsevasta kiinteistöstä Helsingissä. Suunniteltu sopimus käsittäisi kyseiset tilat sekä silmäklinikan nyt tarvitsemat lisätilat. Hankinnan kohteena on kokonaispalveluratkaisu, joka käsittää toimenpide- ja leikkaussalitiloja sekä tähän liittyviä oheistiloja. Palveluun kuuluu mm. sähkö, vesi, lämmitys, siivous, valvonta ja muita tavanomaisia kiinteistöpalveluja sekä oikeus yhteistilojen käyttöön. Palveluun sisältyy myös jonkin verran sairaanhoidollisia palveluita.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Suunniteltu sopimus sisältää kahden (2) kuukauden option.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Väliaikaisten leikkaussalipalveluiden hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
5.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Orton Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2280979-1
Postiosoite:Tenholantie 10
Postinumero:00280
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:heikki.hurri@orton.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:621931 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Sopimuskausi on 11 kuukautta. Kyse on väliaikaisesta järjestelystä. Tenholantiellä on aloitettu HUS Silmäklinikan leikkaustoimintaan sopivien tilojen rakentaminen HUSin Invalidisäätiöltä vuokraamiin tiloihin ja nyt kyseessä olevat palveluntuottajalta hankittavat tilat palveluineen tarvitaan kunnes kyseiset uudet tilat valmistuvat arviolta kesällä 2020. Silmäklinikan leikkaussalitarve on kasvanut mm. erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen lisättyä Meilahden leikkaussalien potilasmääriä. Tiloja ei voida käytännön syistä sijoittaa kovin monen eri paikkaan ja potilasturvallisuutta voidaan parhaiten varmistaa keskeyttämällä toimintoja. Nyt kyseessä olevat tilat sijaitsevat samassa kiinteistössä muun silmätoiminnan kanssa ja leikkausosaston anestesialääkäri palvelee myös muita yksikköjä kiireellisten ongelmien kanssa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.7.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti

3. Selitys

Vuoden 2018 alussa voimaan tullut keskittämisasetus on lisännyt leikkauspotilaita Meilahden sairaala-alueella ja tästä johtuen on jouduttu nopeasti siirtämään kevyempään kirurgiaa Tenholantielle, jossa jo aiemmin on toiminut silmäklinikan päiväkirurginen yksikkö. Silmäklinikan leikkausjonossa on 4.6.2018 ollut 3 970 potilasta, joista yli 6 kk odottaneita on 146. Ilman lisäkapasiteettia hoitoon pääsy olisi vielä nykytilannetta huonompi. Myös teknisistä syistä vain Orton pystyy toteuttaa hankinnan. Järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole. Tiloja ei voida käytännön syistä sijoittaa useaan eri paikkaan potilasturvallisuutta ja toiminnan sujuvuutta vaarantamatta. Nyt kyseessä olevat tilat sijaitsevat samassa kiinteistössä muun HUS:n silmätoiminnan kanssa ja leikkausosaston anestesialääkäri palvelee myös muita yksikköjä kiireellisten ongelmien kanssa.

«« Takaisin