«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Tampereen Raitiotie Oy : Tampereen pysäkkikatosten ja -kalusteiden suunnittelu, toteutus, ylläpito ja hyödyntäminen mainonnassa

08.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015032
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 130-320528
Tarjoukset 13.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=244187&tpk=016b3dd9-4b48-46f1-b0cf-44dcae4929db

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tampereen Raitiotie Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2802791-8
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomi logistiikka Oy / Essi Rae
Puhelin:+358 401715257
Sähköpostiosoite:essi.rae@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=244187&tpk=016b3dd9-4b48-46f1-b0cf-44dcae4929db
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tampereen pysäkkikatosten ja -kalusteiden suunnittelu, toteutus, ylläpito ja hyödyntäminen mainonnassa
Viitenumero:
TRO: 184/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen Raitiotie Oy:n toimeksiannosta pysäkkikatosten hankinnan käyttöoikeussopimuksena. Hankinnassa on kyse pysäkkikatosten suunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta ja innovatiivisesta kehittämisestä tilaajan toiveiden mukaisesti. Hankinta sisältää myös katosten mainosoperoinnin. Hankinnan kohteena ovat Tampereen seudun joukkoliikenteen pysäkkikatokset Tampereen kaupungin alueella tässä dokumentissa ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 38500000.00 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kaupunkiympäristön kalusteet. (34928400-2)
Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet. (44100000-1)
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). (51000000-9)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. (90600000-3)
Raitiovaunupysäkin laiturien rakennustyöt. (45234128-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen Raitiotie Oy:n toimeksiannosta pysäkkikatosten hankinnan käyttöoikeussopimuksena. Hankinnassa on kyse pysäkkikatosten suunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta ja innovatiivisesta kehittämisestä tilaajan toiveiden mukaisesti. Hankinta sisältää myös katosten mainosoperoinnin. Hankinnan kohteena ovat Tampereen kaupungin alueella sijaitsevat Tampereen seudun joukkoliikenteen (linja-auto- ja raitiovaunuliikenteen) pysäkkikatokset tässä dokumentissa ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena sisältäen sekä katosten pystyttämisen, ylläpidon ja mainosoperoinnin. Hankinta sisältää sopimukseen kuuluvien katosten pystyttämisen, mahdollisen siirron ja uusien katosten toimittaminen tilaajan tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tarjoaja vastaa edellä mainituista toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista tarjouspyyntödokumenteissa kuvatun mukaisesti. Mahdolliset uudet katokset ja siirretyt katokset kuuluvat tarjoajan operoinnin piiriin vastaavasti kuin muut tähän sopimukseen sisältyvät pysäkkikatokset. Hankinnan toteutuksessa on huomioitava raitiotieverkoston mahdollinen laajeneminen sopimuskauden ja mahdollisen optiokauden aikana. Hankinta tulee kaikilta osin toteuttaa siten, että siihen liittyvistä käytännön toteutustoimista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa matkustajapalvelulle ja että ko. toteutustoimenpiteet suoritetaan mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa. Raitiotiepysäkkien osalta katokset tulee toteuttaa hyvässä yhteistyössä raitiotieallianssin kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
38500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2021 - 30.4.2036
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2021-30.4.36 olettaen, että hankintaa koskeva päätös saa lainvoiman syksyn 2019 aikana. Hankintaan sisällytetään mahdollisuus jatkaa sopimusta 5 vuoden optiokaudella. Option käyttöönotosta päättää tilaaja. Palvelua tulee tuottaa sopimuksen mukaisesti keskeytyksettä koko sopimuskauden ja mahdollisen optiokauden ajan.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Pysäkkikatosten määrää tullaan mahdollisesti lisäämään sopimuskauden aikana. Tarjoajan tulee pystyä vastaamaan pysäkkikatosten lisäämisestä kilpailutusasiakirjojen mukaisin ehdoin. Lisäksi tarjoajan tulee tarjota tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjä pakollisia optioita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Vaaditut takuut ja vakuudet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.8.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.7.2019
«« Takaisin