«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Kymenlaakso/Hyvinvointia ja työelämävalmiuksia kehittävä muutosvalmennus

05.07.2019 14:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015030
Tarjoukset 16.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Toni Ruokonen
Postiosoite Opastinsilta 12 B
Postinumero 00521
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite toni.ruokonen@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246499&tpk=b4affde4-34b5-4a2c-84a9-7e9989f608a7
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kymenlaakso/Hyvinvointia ja työelämävalmiuksia kehittävä muutosvalmennus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
UUDELY/5058/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinta liittyy Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimaan valtakunnalliseen Perhevapaalta työelämään –hankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea perhevapaalla olevien joustavaa siirtymistä työelämään tai koulutukseen heille räätälöityjen palvelujen avulla sekä samalla luoda uusi toimintamalli sille, miten työllisyyspalveluja tarjotaan perheiden lähipalveluina perhekeskuksissa. Palvelussa tarjotaan asiakkaille muutosvalmennusta, jonka avulla pyritään lieventämään perhevapaalta työelämään siirtymisen aiheuttamaa epävarmuutta. Siten kyseessä on asiakkaiden hyvinvoinnin ja voimavarojen lisäämiseen keskittyvä palvelu.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Uraohjauspalvelut. (79634000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kotka-Haminan seutu (S082)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
23.9.2019 - 30.6.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 5. luku - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012. Jos palvelun tuottaja käyttää toteutuksessa alihankkijoita, tulee palvelun tuottajan soveltaa alihankintaa tehdessään tilaajavastuun ( 678/2015) säädöksiä. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjous on tehtävä suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin