«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Rovaniemen kaupunki : Väliaikaisen vuokrattavan arkistorakennuksen hankinta

05.07.2019 13:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015023
Tarjoukset 16.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-015019
Hankinnan nimi
Väliaikaisen vuokrattavan arkistorakennuksen hankinta

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Rovaniemen kaupunki
Y-tunnus 1978283-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilaliikelaitos
Yhteyshenkilö Pekka Latvala
Postiosoite Jämytie 33
Postinumero 96190
Postitoimipaikka Rovaniemi
Maa Suomi
Puhelin +358163221
Sähköpostiosoite pekka.latvala@rovaniemi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Julkiset-hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=246146&tpk=e9887775-717e-4eae-8a5e-4c2bc7088ae0
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Väliaikaisen vuokrattavan arkistorakennuksen hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
ROIDno-2019-2272
Hankinnan kuvaus

Tarjouskilpailun kohteena on Rovaniemen kaupungin teknisen toimialan väistötilan yhteyteen rakennettava väliaikainen vuokrattava arkistorakennus osoitteeseen Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi. Toimitus sisältää väliaikaisen arkistorakennuksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistoimituksena sisältäen rakennustekniset työt sekä LVISA-työt täysin valmiiksi saatettuna. Tilaaja toteuttaa arkistorakennuksen edellyttämät maanrakennus- ja perustustyöt sekä toimittaa tarvittavat kunnallistekniset liittymät tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Sopimus on määräaikainen ajalla 1.12.2019 - 31.8.2024 (57 kuukautta). Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.12.2019, kuitenkin vasta sopimuksen allekirjoittamisesta. Tämä tarjouspyyntö muodostuu tästä asiakirjasta sekä seuraavista liitteistä: Liite 1 Arkistorakennuksen ohjeellinen sijainti Asemapiirros Liite 2 Arkistorakennuksen alustava huonetilaohjelma Liite 3 Arkistorakennuksen rakennetekninen määrittely Liite 4 Arkistorakennuksen LVIA- ja sprinklerjärjestelmien tekninen määrittely Liite 5 Arkistorakennuksen arkkitehtoninen määritelmä ja liite Liite 6 Arkistorakennuksen Sähköjärjestelmien määrittely Liite 7 Arkistorakennuksen vuokrasopimus (luonnos)

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Rovaniemi (K698)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.12.2019 - 31.8.2024

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous ja pyydetyt todistukset ja liitteet tulee toimittaa suomen kielellä, tarjousasiakirjat ovat saatavilla vain suomen kielellä. Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.8.2019 15.00
Lisätietoja

Tarjoukset avataan määräajan jälkeen. Avaustilaisuus ei ole avoin. TÄLLÄ KORJAUSILMOITUKSELLA ON TEHTY SEURAAVA MUUTOS TARJOUSPYYNTÖÖN: Alkuperäisessä tarjouspyynnössä on ollut ehto: "Tilaaja huolehtii ja vastaa rakennusten edellyttämistä pohjarakennustöistä toimittajan antamien ohjeiden mukaan perustusten yläpintaan saakka sekä kunnallisteknisistä liittymistä (vesi, viemäri, sadevesi, sähkö ja tietoliikenne)." Kyseinen ehto on muutettu korjausilmoituksella seuraavaan muotoon: "Tilaaja huolehtii ja vastaa rakennusten edellyttämistä pohjarakennustöistä toimittajan antamien ohjeiden mukaan sekä kunnallisteknisistä liittymistä (vesi, viemäri, sadevesi, sähkö ja tietoliikenne)."

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin