«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Paraisten kaupunki : Paraisten kaupungintalon vanhan osan vesivahingon

05.07.2019 11:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015007
Tarjoukset 27.7.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Paraisten kaupunki
Y-tunnus 0136082-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Seppo Pihl
Yhteyshenkilö Seppo Pihl
Postiosoite Rantatie 28
Postinumero 21600
Postitoimipaikka Parainen
Maa Suomi
Puhelin +358400451424
Sähköpostiosoite seppo.pihl@parainen.fi
Internet-osoite (URL) http://www.parainen.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pargas?id=246633&tpk=7cb6e419-764b-41df-af1d-c241f15dbdd5
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Paraisten kaupungintalon vanhan osan vesivahingon
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
20190705
Hankinnan kuvaus

Paraisten kaupungintalon vesivahingon purkutyöt (asbesti) pääurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: remontti (laajahko) (IA25-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijalta edellytetään riittävät resursit kohteen toteuttamiseen määräajan puitteessa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

- Riittävät referenssit vastaavien töiden osalta vaaditaan. Referenssit on esitettävä pyydettäessä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), lakia täydentävää asetusta (614/2007) sekä julkisten hankintojen yleissopimus (JYSE 2014 Palvelut).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.7.2019 16.00
Lisätietoja

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin