«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon Asunnot Oy : Espoon Asunnot Oy / Leppälinnunrinne 5 Espoo, peruskorjaus

05.07.2019 11:36
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014998
Osallistumishakemukset 19.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon Asunnot Oy
Y-tunnus 1565281-0
Yhteyshenkilö Petri Jyrkönen
Postiosoite Upseerinkatu 3 B
Postinumero 02600
Postitoimipaikka Espoo
Maa Suomi
Puhelin +358438241412
Sähköpostiosoite petri.jyrkonen@espoonasunnot.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoonasunnot.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=246569&tpk=34e09b49-57ea-40fd-a797-825931cdd880
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Espoon Asunnot Oy / Leppälinnunrinne 5 Espoo, peruskorjaus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
246569
Hankinnan kuvaus

Kohde: Espoon Asunnot Oy, Leppälinnunrinne 5 02620 ESPOO. Hanke käsittää korttelissa 57055, tontilla 2 sijaitsevien asuinrakennuksien (8 kpl 2 –kerroksista luhtitaloja) peruskorjauksen suunnitelmien mukaisesti. Rakennusten julkisivujen sekä parvekkeiden uusimista sisältäen laajennetut katokset ja alapuoliset asuntovarastot, piha- ja paikoitusalueen muutos- sekä korjaustöitä. Tontilla ja rakennuksissa tehdään myös LVIS -töitä. Lisäksi tontilla laajennetaan paikoitusaluetta, aluevalaistus ja lämpötolpat kaapeleineen sekä vanhat sadevesi- ja salaojajärjestelmät uusitaan. Pihatiet ja paikoitusalueet asfaltoidaan, piha-alueen istutukset ja nurmialueet uusitaan. Tontille rakennetaan myös uusi jätteiden syväkeräysjärjestelmä (Molok Domino), vanha jätesuoja puretaan. Tarkemmat tiedot urakasta tarjouspalvelun liitetiedostoissa. Perusparannustyöt toteutetaan asukkaiden asuessa kohteessa. Alustava aikataulu: - osallistumishakemukset: 5.7.2019 - 19.8.2019 - tarjouskilpailu / urakkalaskenta 20.8.2019 - 20.9.2019 - tavoitteena on, että perusparannustyöt kohteessa alkaisivat syksyllä 2019.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: parannukset (IA31-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
19.8.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaalta edellytetään, että tämä on suoriutunut lakisääteisistä velvoitteista. Ehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen. Taloudellinen toimintakyky tarkistetaan tilaajan toimesta, Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Suomen Asiakastietorekisteri Oy Raitin Alfa raportin tulee olla vähintään luokkaa A tai parempi. Ehdokkaan vuotuisen liikevaihdon, kolmen (3) viimeisen päättyneen tilikauden aikana, tulee olla vähintään 5,0 milj. EUR / vuosi. Ehdokkaalla tulee olla vähintään kaksi itse toteutettua referenssiä vastaavan laajuisen asuinrakennusten perusparannuksen toteuttamisesta Suomessa, viimeisen kolmen vuoden aikana.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajaehdokkaan on annettava osallistumisilmoituksensa liitteenä seuraavat selvitykset, jotka eivät saa olla 2kk vanhempia. 1. Kaupparekisteriote. 2. Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6. Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. 7. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 8. Kirjallinen selvitys vaadittavasta liikevaihdosta. 9. Kirjallinen selvitys vaadittavista referensseistä. 10. Selvitys laatujärjestelmästä. 11. Selvitys työnjohdon määrästä. Liitteet 1-7 voidaan korvata vaihtoehtoisesti kirjallisesti tilajaavastuu.fi-palvelun luotettava kumppani-raportilla, Jossa vastaavat tiedot ja joissa ei ole puutteita. Tilaajavastuu.fi-palveluun liittymistä edellytetään sopimusvaiheessa. Huom! Espoon Asunnot Oy ei kuulu AVL 8 § piiriin.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoajia valitaan enintään 5 kpl. Valinnan tekee hankintayksikkö. Valintaperusteet: - Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, - Raiting Alfa luokitus, - Vakavaraisuus, - Referenssejä vastaavista kohteista, - Henkilöstöresurssit, - Laatujärjestelmä. Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia on enemmän kuin 5 kappaletta, tarjouspyyntö toimitetaan viidelle eniten vastaavia referenssejä tehneelle urakoitsijalle.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
5
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin