«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Ilmanpuhdistimien vuokrauspalvelu

05.07.2019 11:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014990
Tarjoukset 30.8.2019 klo 0.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yhteyshenkilö Antti Wiik
Postiosoite Kajaanintie 50
Postinumero 90029
Postitoimipaikka OYS
Maa Suomi
Puhelin +358407158547
Sähköpostiosoite antti.wiik@ppshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ppshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=240008&tpk=87d86533-c7a2-4b56-b653-7b4a5f586378
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ilmanpuhdistimien vuokrauspalvelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
240008
Hankinnan kuvaus

Tavoitteena on asettaa valitun toimittajan kanssa yhteiset taloudelliset ja laadulliset tavoitteet, joihin molemmat sopimussapuolet sitoutuvat. Toimittajan tulee olla aktiivisesti mukana hankintaprosessin kehittämisessä sopimuskauden aikana ja ohjata tilaus- / toimitusprosesseja hankintayksikön kannalta edullisimpaan suuntaan. Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa. Hankinta sisältää ilmanpuhdistimien vuokrauksen sekä niiden huollot n. 70m3 huoneeseen. Ilmanpuhdistimien arvioitu vuosittainen vuokraustarve on n. 40 kpl / vuosi. Tilaaja ei kuitenkaan sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan laitteita vuokrataan vain tilaajan tarpeen mukaan. Tilaaja ei vuokraa palveluntarjoajalta kiinteää määrää laitteita koko sopimuskaudenn ajalle, vaan tilaaja lisää kiinteistöihinsä laitteita tarpeen mukaisesti koko sopimuskauden ajan. Tilaaja voi myös poistaa laitteita kiinteistöstä yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla mikäli laitteille ei ole enään tarvetta. Palvelutarjoajan tarjoaman kuukausihinnan tulee sisältää kaikki palvelusta aiheutuvat kulut, kuten ilmanpuhdistuslaite, laitteen asentaminen, kaikki huollot ja niistä aiheutuvat lisäkustannukset kuten matkakulut, tarvikkeet ja asennukset. Palveluntarjoajalle maksetaan vain tarjottujen kuukausihintojen mukaisesti

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
0.00 - 150000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. (90900000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, että hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 0.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin