«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Äänekosken kaupunki : Kotakennään kaava-alue II, vaihe I, Äänekoski

05.07.2019 11:21
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014989
Tarjoukset 6.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Äänekosken kaupunki
Y-tunnus 2045520-5
Yhteyshenkilö Harri Pirhonen
Postiosoite Hallintokatu 4
Postinumero 44100
Postitoimipaikka Äänekoski
Maa Suomi
Puhelin +358206322000
Sähköpostiosoite harri.pirhonen@aanekoski.fi
Internet-osoite (URL) http://www.aanekoski.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=246004&tpk=8b77a9d0-ba6a-4307-9d6d-330a87c7aaf0
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kotakennään kaava-alue II, vaihe I, Äänekoski
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
246004 (Dnro 484/02.07.00/2019)
Hankinnan kuvaus

Kotakennään asemakaavalla II mahdollistetaan toiminta-aluetta yrityksille ja työpaikoille. Alueen länsiosaan Kuhnamon rantaan on kaavoitettu pienimuotoinen asuntoalue, joista osa tonteista on omarantaisia. Asemakaava-alue on nykyisellään metsäistä rakentamatonta aluetta lukuun ottamatta Äänekosken Energian sähköasemaa ja Elenian 110 kV suurjännitelinjaa. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 49 ha. Alue sijaitsee n. 2,5 km etäisyydellä Äänekosken keskustasta. Rakennusalue rajautuu länsi-/eteläosastaan Kuhnamo-vesistöön. Rakennustyö käsittää pääosin katujen (Kennäs ja Kota) ja kunnallistekniikan rakentamisen. Katuihin liittyy viherkaistalla erotettu kevytliikenneväylä koko mitaltaan. Rakennettavien katujen yhteispituus on noin 1050 metriä. Työhön kuuluvat alueen katujen rakentaminen. Katuvalaistuksen osalta tähän urakkaan sisällytetään katuvalaistuksen kaapeloinnit ja valaisinpylväiden asennukset ja hankinta. Kadun kuivatus hoidetaan hulevesiviemäreiden ja ojapainanteiden avulla. Lisäksi työhön kuuluu kunnallisteknisten putkien (vesijohto sekä jäte- ja hulevesiviemärit) rakentaminen tonttiliittymineen suunnitelmien mukaisesti, sekä jätevesipumppaamon rakentaminen. Alueellisen kuivatusta varten perataan nykyisiä ojia ja puroja sekä lisätään tarvittavilta osin ojarakenteita viivästysaltaineen. Hulevedet johdetaan tarvittavilta osin urakassa rakennettavien hulevesiviemäreiden ja -kaivojen avulla. Katualueelle tulevien sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden maarakentaminen kuuluu urakkaan suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Katuvalaistuksen osalta tähän urakkaan sisällytetään katuvalaistuksen kaapeloinnit ja valaisinpylväiden jalustojen hankinta ja asennukset. Urakkatarjouspyynnössä esitetty rakennusvaihe I on jaettu osiin A ja B. Urakka-alueen jakaminen osiin perustuu kunnalliseen päätöksentekoon vuosibudjetoinnista. Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle määrärahaa vuoden 2020 osalta, myös osa B rakennetaan tarjouskilpailussa valitun urakoitsijan toimesta. Tarjouspyynnön liitteinä olevat suunnitelma-asiakirjat löytyvät Sokopro järjestelmästä. Tarjouspyyntöasiakirjat täydentyvät viikon 28 aikana, täydennettävät asiakirjat näkyvät Sokopron asiakirjaluettelosta. Hyperlinkki järjestelmään löytyy kohdasta linkit. Sokopro järjestelmää käytetään tässä vaiheessa tarjouskilpailua vain siihen, että sen kautta tarjoajat näkevät tarjouspyynnön liiteasiakirjat. Tarjoukset tulee jättää Tarjouspalvelu.fi:n kautta

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Äänekosken seutu (S135)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Esitelty ko. kohdissa

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain125§) Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntö sisältää ehdon jatkorakentamisesta (osa B) vuodelle 2020 kaupunginvaltuuston budjettipäätöksen mukaisesti. Mikäli hankkeelle ei tule rahoitusta vuodelle 2020, rakennetaan urakka-alueesta ainoastaan osa A. Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Jos yritys haluaa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat yrityksen itsensä vastattavia. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Pyytää ja tarkistaa tarjouskilpailun voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 7. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan, jos yksikään tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, jos tarjousten hintataso on liian korkea, jos olosuhteet tai edellytykset ovat muuttuneet niin, ettei suunniteltua rakennusurakkaa ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin