«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Kutsu markkinavuoropuheluun: Kymsoten päivystyksen lääkäripalvelut

05.07.2019 11:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014985

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Y-tunnus 0725901-5
Yhteyshenkilö Hankintatoimisto
Postiosoite Kotkantie 41
Postinumero 48210
Postitoimipaikka Kotka
Maa Suomi
Puhelin +3584898426
Sähköpostiosoite hankinnat@kymsote.fi
Internet-osoite (URL) https://kymsote.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=245571&tpk=adc5b043-6d93-4561-b8dd-20b8766c4dc9
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kutsu markkinavuoropuheluun: Kymsoten päivystyksen lääkäripalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
245571
Hankinnan kuvaus

Kymenlaakson sosiaali- ja tervyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote suunnittelee päivystyksen lääkäripalvelujen kilpailuttamista. Kymsotessa on kaksi päivystyspistettä: yhteispäivystys Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa sekä perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystys Pohjois-Kymen sairaalassa Kouvolan Kuusankoskella. Yhteensä päivystyskäyntejä on n. 80 000, näistä n. 43 000 keskussairaalassa ja n. 37 000 Pohjois-Kymen sairaalassa. Keskussairaalan sisätautien (ns. konservatiivinen hoitolinja) ja kirurgian (operatiivinen hoitolinja) toteutetaan pääsääntöisesti itse. Akuuttilääketieteen ja yleislääketieteen hoitolinjoilla käytetään osin omaa tuotantoa, osa ostetaan. Ennen kilpailutuksen käynnistämistä Kymsote haluaa kuulla mahdollisia tarjoajia markkinavuoropuhelussa. Markkinavuoropuhelu ei ole osa hankintamenettelyä, vaan toteutetaan ennen hankintamenettelyn aloittamista. Markkinavuoropuhelussa saatuja tietoja käytetään kilpailutuksen valmistelussa. Mahdollisen kilpailutuksen aikataulusta ja menettelyistä päätetään markkinavuoropuhelun jälkeen. Markkinavuoropuhelut toteutetaan Kymsoten tiloissa Kotkassa viikolla 31. Esittelylle ja keskustelulle varataan aikaa n. 90 minuuttia per toimittaja.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut. (85120000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Markkinavuoropuheluun haluavia ehdokkaita pyydetään ilmoittamaan yhteyshenkilönsä yhteystietoineen sekä lyhyet yleiskuvaukset seuraavista asioista: - kuvaus ilmoittautujan toteuttamista päivystyksen lääkäripalveluista ja olemassa olevasta palveluista - kuvaus ilmoittautujan käytettävissä olevista resursseista päivystävien lääkäreiden toimittamiseksi päivystyksiin Markkinavuoropuhelussa voidaan käsitellä esim. seuraavia teemoja: - lääkäreiden LK / LL / EL suhde - millaisia hyviä käytäntöjä on käytössä - millaisia työkyvyn arviointi- ja seurantamenetelmiä on käytössä - millaisia selvityksiä ja raportteja tuotetaan - miten lääkäreiden osaamista seurataan ja arvioidaan - miten kielitaitoa arvioidaan - miten lääkäreiden työkykyä ja jaksamista seurataan - näkemys siitä, miten työaikalain muutos vaikuttaa päivystämiseen ja päivystävien lääkäreiden työaikaan - miten työvuorojen pituus olisi hyvä huomioida - miten seurataan muistutuksia ja potilasvahinkoja - mitä kannattaisi ottaa huomioon palvelua kilpailuttaessa - millaisia vaihtoehtoisia palvelumalleja osalle päivystyksen nopean linjan potilaista on tarjolla

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.7.2019 15.00
Lisätietoja

Markkinavuoropuhelun aikataulut suunnitellaan Kymsoten henkilöiden aikatauluihin soveltuen siten, että vuoropuhelut pyritään käymään 29.7. - 1.8. välisenä aikana. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta kiinnostuneita yhteisöjä pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 22.7.2019 toimittamalla sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@kymsote.fi ainakin seuraavat tiedot: - yhteyshenkilön yhteystiedot - kaikki osallistujalle sopivat ajankohdat em. aikavälillä (päivämäärä, aamupäivä/iltapäivä) sekä - pyydetyt kuvaukset Ilmoittautumisten perusteella vuoropuheluille sovitellaan aikataulut, ja toteutuvat ajat vahvistetaan sähköpostitse ilmoittautujan yhteyshenkilölle.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Postiosoite Kotkantie 41
Postinumero 48210
Postitoimipaikka Kotka
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinnat@kymsote.fi
«« Takaisin