«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Enontekiön kunta : Tilintarkastuspalvelut, Enontekiön kunta ja tytäryhtiöt

05.07.2019 11:46
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014980
Tarjoukset 5.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Enontekiön kunta 0190662-1 /
Tarkastuslautakunta
Leni Karisaari
Ounastie 165
99400
Enontekiö
Puh. +358407396062

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Enontekiön kunta
Y-tunnus 0190662-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tarkastuslautakunta
Yhteyshenkilö Leni Karisaari
Postiosoite Ounastie 165
Postinumero 99400
Postitoimipaikka Enontekiö
Maa Suomi
Puhelin +358407396062
Sähköpostiosoite kirjaamo@enontekio.fi
Internet-osoite (URL) www.enontekio.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tilintarkastuspalvelut, Enontekiön kunta ja tytäryhtiöt
Hankinnan kuvaus

Enontekiön kunta pyytää tarjousta kuntalain 122 §:n mukaisesta Enontekiön kunnan hallinnon ja talouden tilintarkastuksesta sekä kunnan tytäryhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta kaudelle 2019-2022 ja kahdelle optiovuodelle 2023-2024 sekä muista kunnan- tai kunnan tytäryhteisöjen tilaamista tarkastus- ja asiantuntijapalveluista. Lisäksi tarjousta pyydetään tarkastuslautakunnan sihteeripalveluista em. ajoille.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. (79200000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Enontekiö (K047)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.9.2019 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Enontekiön kunnan tarkastussäännön mukaan tilintarkastajaksi valitaan JHTT-yhteisö tai JHTT-tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja. Tarjoajan on oltava JHTT-yhteisö ja sen on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi ja hänen varahenkilöksi JHTT-tilintarkastaja.

Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai muussa laatuasiakirjassa. Ko. laadunvarmennusjärjestelmästä on liitettävä selvitys tarjoukseen.

Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla asianmukainen, voimassa oleva vastuuvakuutus.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan laadunvalvontajärjestelmä, toimintaan liittyvä kehitystyö sekä kuvaus tilintarkastusjärjestelmästä. Selvitys vastuullisen tilintarkastajan osallistumisesta JHTT-lautakunnan valvomaan laadunvarmistukseen. Selvitys vastuullisen tilintarkastajan kokemuksesta kuntien tilintarkastuksesta vastuullisena tilintarkastaja (mm. vuosien määrä). Selvitys vastuullisen tilintarkastajan kokemuksesta yhtiöiden/yhteisöjen tilintarkastuksesta (mm. vuosien määrä). Yleispiirteinen tarkastussuunnitelma neljälle vuodelle.

Tilaajavastuulain mukaiset tiedot rekisteröinnistä kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

JHTT-yhteisön tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta.

Alle kahden kuukauden vanha verojäämätodistus,

alle kahden kuukauden vanha selvitys työeläkemaksuista, selvitys yhteisön vastuuvakuutuksesta ja kuvaus tilintarkastusyhteisön laadunvarmistusjärjestelmästä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin (maksimi 100 pistettä):

Hinta 50 %:

- kokonaishinta sopimuskaudelle 2019-2022 sisältäen tarkastuksen, lautakunnan asiantuntijatehtävät ja sihteerin tehtävät, erityistehtävien/hankkeiden tarkastuspalvelut max. 50 pistettä. Halvin tarjoaja saa täydet, painoarvon mukaiset hintapisteet (50 pistettä).

Muiden tarjoajien pisteet lasketaan kaavalla:

maksimipisteet x halvin hinta/asianomaisen tarjouksen hinta

Laatu yhteensä 50 %:

- vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus kunnan lakisääteisestä tarkastuksesta max. 20 pistettä (vastuullinen JHTT työn osuus 100 % = 20 p., 90 % = 15 p. ja 80 % = 10 p., alle 80 % = 0 p.),

- vastuullisen tilintarkastajan kokemus kuntien tilintarkastuksesta (vastuullisena tilintarkastajana) max 20 pistettä (yli 10 vuotta = 20 p., 7-9 vuotta = 15 p., 2-6 vuotta = 10 p., 1-2 vuotta = 5 p., alle 1v. = 0 p.),

- vastuullisen tilintarkastajan kokemus yhtiöiden/yhteisöjen tilintarkastuksesta max. 10 pistettä (yli 5 vuotta 10 pistettä, 1-5 vuotta 5 pistettä, alle 1 vuotta 0 pistettä).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.8.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjoukset tulee olla voimassa 30.11.2019 asti.

Lisätietoja

Mahdolliset liikesalaisuudet on esitettävä erillisellä liitteellä, jonka jokainen sivu sisältä maininnan ”LUOTTAMUKSELLINEN”. Ellei näin menetellä, tulkitaan, ettei tarjous sisällä salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjouksen hintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan kirjallisina tarkastuslautakunnalle 5.8.2019 klo 15.00 mennessä suljettuna kirjeenä. Kuoren päälle merkintä ”Tarjous tarkastuspalveluista”. Myöhästynyttä tarjousta ei oteta huomioon, vaan se palautetaan avaamattomana lähettäjälle. Tarjoukset lähetetään osoitteeseen:

Enontekiön kunta/Tarkastuslautakunta

Ounastie 165

99400 Enontekiö

Lisätietoja JHTT-tarkastuspalvelujen hankinnasta antavat tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Birgitta Eira, sähköposti birgitta.eira@enontekio.fi

Perustietoa kunnan toiminnasta ja taloudesta antaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400-694945, sähköposti jari.rantapelkonen@enontekio.fi, tai hallintojohtaja Leni Karisaari, puh. 040-7396062, sähköposti leni.karisaari@enontekio.fi.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

TARJOUSPYYNTÖ.pdf

Kunnan organisaatiokaavio.pdf

Enontekiön kuntakonserni 31.12.2018.pdf

Hallintosääntö Enontekiön kunta kv 13.6.2019 f.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin