«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
A-klinikkasäätiö sr : Leasingrahoituspalveluiden hankinta

05.07.2019 10:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014979
Tarjoukset 30.8.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö A-klinikkasäätiö sr
Y-tunnus 0200924-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Raimo Viiansuo
Yhteyshenkilö Raimo Viiansuo
Postiosoite Ratamestarinkatu 7 A
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358451393709
Sähköpostiosoite raimo.viiansuo@a-klinikka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.a-klinikka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/a-klinikka?id=242077&tpk=c5e23139-0a0a-450c-93b1-b1d8c453a3d1
Hankintayksikön luonne
Muu: voittoa tavoittelematon säätiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Leasingrahoituspalveluiden hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242077
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat A-klinikkasäätiön ICT-/ATK-laitteiden (mm. kannettavat tietokoneet ja mobiililaitteet), monitoimilaitteiden sekä toimistokaluston (mm. työpöydät ja työtuolit) leasingrahoitukseen liittyvät rahoitus- ja elinkaarihallintapalvelut. Säätiö hankkii edellä mainitut kalusteet pääasiallisesti leasingrahoituksella. A-klinikkasäätiöllä on noin 80 työntekijää joista noin 50 Helsingissä Pasilassa ja loput pääasiassa Tampereella, Turussa, Salossa, Kotkassa ja Oulussa. Kaikki 80 työntekijää pääosin käyttävät omaa kannettavaa tietokonetta tai pöytäkonetta sekä omaa matkapuhelinta. Yhteiskäyttöisinä koneina ovat lähtökohtaisesti kaksi monitoimikonetta (kopiokonetta), av-laitteet (videoneuvottelulaitteet, kiinteä videotykki) sekä yksi kahvikone. Tilaaja pyytää tarjousta leasingrahoituksen marginaalille, jolla edellä mainittu kalusto hankintaan ja sen koko elinkaari hankinnasta sen käytöstä poistoon ja mahdolliseen tietoturvalliseen hävitykseen saakka hallinnoidaan. Kalustoa ei pääsääntöisesti lunasteta omaksi leasingkauden jälkeen, mutta kaluston lunastusmahdollisuus tulee kuitenkin olla ja se tulee hinnoitella. Arvioitu hankintamäärä ja rahoituskausi kalustolle on: • kannettavat tietokoneet 30 kpl vuodessa/36 kk • pöytäkoneet 5 kpl vuodessa/36 kk • mobiililaitteet 25 kpl vuodessa/24 kk • monitoimilaitteet 2 kpl sopimuskaudella/48 kk • av-laitteet 1-2 kpl sopimuskaudelle/48 kk • kahvikone 1 kpl sopimuskaudelle/48 kk • toimistokalusto 1 kalustettu työpiste vuodessa/48 kk. Leasinghankintojen tekeminen tulee olla mahdollista laitevalmistajasta ja kalustovalmistajasta riippumattomasti. On tarjottava kannanhallintajärjestelmä (laiterekisteri) ja sen integrointimahdollisuudet HR-tietojärjestelmiin tulee esittää tarjouksessa. Vuokra sidotaan kiinteään korkoon eli vuokran määrä tulee olla kiinteä. Asiakkaan oma vakuuttaminen tulee olla mahdollista. Vuokralaskujen erääntymisvälinä 3 (kolme) kuukautta. Rahoittajaan tulee hyväksyä että 5 (viisi) % palautuserän palautuneiden laitteiden kappalemäärästä saa olla luonnollisen kuluman perusteella viallisia tai puutteellisia ilman asiakkaalle koituvaa korvausvelvollisuutta. Leasingrahoituksen tarjouksen tulee sisältää: VUOKRAMARGINAALI kiinteään korkoon sidottuna yhdellä tapaa esitettynä: marginaalin numeerinen arvo, esitettävä ILMAN rahoitusyhtiön kantavakuutusta. Halvin marginaali voittaa tarjouksen. Kyseessä on näin ollen perinteisesti kilpailutettu rahoitusratkaisu, jossa edukkaimman marginaalin tarjoaja voittaa rahoituskilpailutuksen. Asiakas varaa itselleen oikeuden ottaa leasingkohteiden vakuutus omasta vakuutusyhtiöstään HUOM: Ehdottomana edellytyksenä kuitenkin on lisäksi se, että tarjouksessa on ilmaistava "KYLLÄ" se, että säätiön käyttöön tarjotaan jokin sähköinen kannanhallintajärjestelmä (laiterekisteri). Lisäksi tarjouksen tulee sisältää: KUUKAUSIVUOKRAKERROIN SUUNTAA-ANTAVAT TAULUKOT ESITETTÄVÄ laiteryhmittäin ja sopimuskausittain 24 kk/36 kk/48 kk ERITTELYT PALVELUHINNOITTELUSTA (ALV 0%) ESITETTÄVÄ (HUOM: lista ei ole tyhjentävä): järjestelypalkkiot limiitin avaamisesta, kannanhallintapalkkiot, laskutuspalkkiot, mahdolliset koontilaskutuspalkkiot, kohteen siirtopalkkiot haltijalta/kustannuspaikalta toiselle haltijalle/kustannuspaikalle tilaajan (säätiön) sisällä, kohteen vakuuttamisen kustannus, eri lisäpalveluiden palkkiot (esimerkkinä vanhan kaluston nouto pakattuna/ei pakattuna, vanhan kaluston tietoturvallinen hävittäminen), mahdolliset raportointipalkkiot sekä vakioraporteista poikkeavien raporttien muodostamispalkkiot. ESITETTÄVÄ esimerkkilaskelma 1000 euroa (ALV 0) hankintahintaiselle kannettavalle tietokoneelle 36 kk leasingkaudelle. PROSESSIKUVAUKSET a) kohteen tilaamisesta sen rahoittamiseen, b) vahingoittuneen tai varastetun kohteen käsittely, c) vuokrakauden keskeyttäminen, d) vuokrakauden päättyminen, e) kohteen omaksi lunastaminen KUVAUS kannanhallintajärjestelmästä (laiterekisteristä) HUOM: Toiselta vuokralleantajalta aikaisemmin leasingrahoitettuja tuotteita ei tarvitse lisätä tähän uuteen leasingsopimukseen eli sellaista mahdollisuutta ei tarvita eikä käyttöönoteta.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
170000.00 - 190000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan on täytettävä ESPD lomake sähköisessä muodossa ja liitettävä se tarjouspyyntöön. Lomakkeen word versio löytyy Hilmasta www.hankintailmoitukset.fi

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. ESPD lomake

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin