«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus : Projektipäällikkö palvelualueiden käyttöoikeussopimusten kilpailutukseen

05.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014978
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 129-316756
Tarjoukset 04.08.2019 klo 17.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246060&tpk=12bc9539-7278-4f1b-8bc6-bcdb6235ea5f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 297
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Orava
Puhelin:+358 295036095
Sähköpostiosoite:pekka.orava@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246060&tpk=12bc9539-7278-4f1b-8bc6-bcdb6235ea5f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Projektipäällikkö palvelualueiden käyttöoikeussopimusten kilpailutukseen
Viitenumero:
PIRELY/5463/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut. (71311300-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää tarjousta liikenteen palvelualueiden käyttöoikeussopimusten kilpailutusprojektiin liittyvästä asiantuntijatyöstä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää tarjousta liikenteen palvelualueiden käyttöoikeussopimusten kilpailutusprojektiin liittyvästä asiantuntijatyöstä. Kysymyksessä on liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 8§:ssä määritelty palvelualue ja hankintalain 4§:n 7 kohdassa määritelty käyttöoikeussopimus. Palvelualueiden käyttöoikeussopimuksilla on tarkoitus turvata jatkossa tienkäyttäjän palvelut vanhojen sopimusten rauetessa. Pirkanmaan ELY-keskuksen tarkoituksena on hankkia kokenut projektipäällikkö käyttöoikeussopimusten kilpailutuksen ja siihen liittyvien neuvottelujen läpiviemiseen sekä hankinta- sopimus- ja kokousasiakirjojen laatimiseen. Tilaaja arvostaa kilpailutukseen liittyvän projektinjohtokokemuksen ja neuvottelutaidon lisäksi osaamista rakentamishankkeista, kiinteistöarvioinneista sekä sopimusjuridiikasta. Tehtävät määritellään yksityiskohtaisemmin tehtävänannossa jokaisen palvelualueen osalta erikseen. Sopimuskausi kestää vuoden 2020 loppuun ja tilaajalla on lisähankintamahdollisuus (optio) vuodelle 2021.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:15 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden lisähankintaoikeuteen vuodelle 2021 (optio).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.8.2019 17:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:4.8.2019 18:00
Paikka: Tampere

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.7.2019
«« Takaisin