«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Suomen Virveverkko Oy : TETRA -laajakaistatoistimet sekä niiden valvonta- ja hallintajärjestelmä ja koulutus.

05.07.2019 10:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014972

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suomen Virveverkko Oy
Y-tunnus 2553622-3
Yhteyshenkilö Jari Pellikka
Postiosoite Tekniikantie 4 B
Postinumero 02150
Postitoimipaikka Espoo
Maa Suomi
Puhelin +358406315711
Sähköpostiosoite hankinnat@erillisverkot.fi
Internet-osoite (URL) http://www.erillisverkot.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot?id=243335&tpk=29fbabf3-c824-408b-926c-038ee0617435
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TETRA -laajakaistatoistimet sekä niiden valvonta- ja hallintajärjestelmä ja koulutus.
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
243335
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on VIRVE sisätilapeittoratkaisuihin tarkoitettu TETRA -laajakaistatoistimet sekä niiden valvonta- ja hallintajärjestelmät sekä koulutus. Laajakaistatoistimia hankitaan sopimuskauden aikana arviolta n. 90 kappaletta. Hankinnan kohteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa; TETRA -laajakaistatoistin, kuvaus ja vaatimukset (Liite 1)

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet. (32000000-3)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
4.11.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tekniset määrittelyt ovat tarvit-taessa saatavissa englannin kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.8.2019 9.00
Lisätietoja

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin