«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky : Tyks Vakka-Suomen sairaalan puhdasvesijärjestelmäurakka

05.07.2019 11:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014970
Tarjoukset 16.8.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky
Y-tunnus 0828255-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
Yhteyshenkilö Reetta Kaituri
Postiosoite Kiinanmyllynkatu 4-8
Postinumero 20521
Postitoimipaikka PL52
Maa Suomi
Puhelin +358505115010
Sähköpostiosoite reetta.kaituri@tyks.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vsshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7257
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tyks Vakka-Suomen sairaalan puhdasvesijärjestelmäurakka
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Turun yliopistollisen keskussairaalan Vakka-Suomen sairaalan puhdasvesijärjestelmäurakka, joka käsittää puhdasvesilaitteen sekä uuden kaksoiskonsentraattijärjestelmän.

Kohde: Tyks Vakka-Suomen sairaala M-rakennus

Osoite: Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki

Järjestelmän pääosat ovat esikäsittely, kaksoiskäänteisosmoosilaitteisto, kiertopumput, ohjausjärjestelmä ja konsentraattijärjestelmä kiertoputkistoineen. Nykyinen puhdasvesiputkisto säilyy ennallaan. Konsentraattijärjestelmän putket kytketään dialyysipilareihin toimittajan toimesta. Kaikkien puhdistusvaiheiden ja toimintojen, ohjaus- ja käyttölaitteineen, tulee olla kahdennettuja standardinmukaisen vedentuotannon katkeamattomuuden takaamiseksi.

Vesijärjestelmän tarkoitus on tuottaa ja kierrättää käyttöpisteillä puhdasta vettä dialyysihoitoa varten. Sen on täytettävä kaikki Käyttäjävaatimukset-dokumentissa esitetyt standardit ja määräykset.

Kiinteän tarjoushinnan tulee sisältää laitteiston takuuaikaisen kunnossapidon kaikkine ylläpito- ja elinkaarikustannuksineen alkaen laitteiston käyttöönotosta ja päätyen takuuajan päättymiseen. Takuuaika on 2 vuotta.

Tarjoajan tulee antaa selvitys huolto- ja kunnossapitotoiminnan järjestämisestä kahdeksaksi vuodeksi takuuajan jälkeen. Kunnossapito tulee toteuttaa ennakoivasti, palvelun toimittajan määrittelemän järjestelmäkohtaisen huoltosuunnitelman mukaan. Tavoitteena on järjestelmän hyvä käytettävyys, alhainen vikatiheys, turvallisuus, sekä laadukas ja nopea palvelu kohtuullisin kustannuksin. Selvityksessä on kuvattava mm. huoltoprosessin ja vikapalvelun kulku, vasteaika sekä tiedon siirto ja hallinnointi palveluntarjoajan ja toimeksiantajan välillä. Tarjouksen jättämällä tarjoaja sitoutuu oman järjestelmänsä kunnossapitoon ja vuosihuoltoihin.

Tilaaja teettää sähkö-, automaatio- ja rakennustekniset työt omilla puitesopimusurakoitsijoillaan.

Hankinnan laajuus ja tekniset vaatimukset ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevista asiakirjoista.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
Päänimikkeistö
Putkistot. (44162000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Uusikaupunki (K895)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tulee jättää viimeistään 09.08.2019 kello 09:00 mennessä sähköpostitse osoitteisiin sami.kariaho@tyks.fi ja reetta.kaituri@tyks.fi.

Aiheelliseksi katsottuihin kyselyihin annetaan kirjallinen vastaus, joka toimitetaan kaikille tarjouskilpailuun osallistuville. Vain kirjalliset sairaanhoitopiirin nimissä annetut selvitykset sitovat tilaajaa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.8.2019 09.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Käytössä on sähköinen tarjousten vastaanotto projektipankissa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat noudettavissa sähköisesti HILMA-ilmoituksessa ilmoitetun BEM Buildercom linkin kautta.

Tarjousta jättäessä tulee huomioida, että kaikki liitteet tulevat olla ladattuna ja tarjous jätetty ja vahvistettu ennen määräaikaa.

Tarjousten jättö sulkeutuu automaattisesti määräajan täytyttyä.

Häiriötilanteessa olkaa yhteydessä Reetta Kaituriin, reetta.kaituri@tyks.fi.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7257

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin