«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : Tyks T1-sairaala paloilmoitinlaitteiston uusinta

05.07.2019 11:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014963
Tarjoukset 9.8.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Y-tunnus 0828255-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
Yhteyshenkilö Reetta Kaituri
Postiosoite Kiinanmyllynkatu 4-8
Postinumero 20521
Postitoimipaikka PL52
Maa Suomi
Puhelin +358505115010
Sähköpostiosoite reetta.kaituri@tyks.fi
Internet-osoite (URL) http://www.tyks.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7256
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tyks T1-sairaala paloilmoitinlaitteiston uusinta
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks T1-sairaalan paloilmoitinlaitteiston uusinta tarjouspyynnön mukaisesti.

Rakennuskohde: Tyks T1-sairaala

Rakennuspaikan osoite: Hämeentie 11, 20250 Turku

T1-sairaalassa on rakennuksen käyttöönotosta asti palvellut alkuperäinen paloilmoitinlaitteisto. Laitteisto on tullut elinkaarensa päähän.

Rakennuksessa on tällä hetkellä käytössä Siemensin paloilmoitinlaitteisto ja ilmaisimia on kahta eri tyyppiä.

Vanha paloilmoitinlaitteisto tulee olla käyttökuntoinen työn aikana. Vanhat ilmaisinkaapeloinnit on tarkoitus hyödyntää, mutta kerroksista tulevat runkokaapelit vaihdetaan tarvittaessa, koska keskuksen paikka vaihtuu ja samalla tämä helpottaa kahden paloilmoitinlaitteiston ylläpitoa projektin ajan.

Järjestelmän tulee sisältää:

• kaikkien mainittujen paloilmaisimien vaihtotyön, joita on noin 2400 kpl

• palopainikkeet uusitaan. Palokellojen toiminta on varmistettava.

• uuden paloilmoitinkeskuksen/keskuksien asennus vanhan laitteiston viereen

• paloilmoitin toteutuspöytäkirjan päivittäminen vastaamaan uutta tilannetta

• vanhan paloilmoitinlaitteiston käytöstä poistaminen projektin etenemisen mukaan ja lopullinen purku, toimitaan yhdessä tilaajan kanssa

• osastoille asennetaan näyttö- ja infopaneelit (22 kpl)

Tarjoajalle kuuluu omien laitteiden asennus täyteen käyttökuntoon ja riittävä opastus hoitohenkilökunnalle sekä tekniselle henkilökunnalle.

Tarjouksessa tulee esittää erillishinnat tarvikkeille ja työlle sekä laitehinnat yksikköhintoina. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden päättää lopullisen paloilmaisimien vaihtomäärän.

Kiinteän tarjoushinnan tulee sisältää paloilmaisinlaitteiston takuuaikaisen kunnossapidon kaikkine ylläpito- ja elinkaarikustannuksineen alkaen laitteiston käyttöönotosta ja päätyen takuuajan päättymiseen. Takuuaika on 2 vuotta.

Osastot, joihin ilmaisimia vaihdetaan, ovat projektin aikana aktiivikäytössä. Työt tulee sovittaa yhteen toimivan sairaalaympäristön kanssa. Uuden tai vanhan järjestelmän tulee olla toiminnassa siten, että mahdollisia katkoja syntyy vain työaikana (7-16).

Tilaaja teettää rakennustekniset työt ja sähkötyöt (laajamittainen kaapelointi) omilla puitesopimusurakoitsijoillaan erillishankintana. Tilaaja teettää palokatkotyöt, mutta palvelun toimittaja on ilmoitusvelvollinen niistä.

Tilaaja huolehtii viranomaistarkastuksien järjestämisestä. Kohteessa pidetään lopullinen käyttöönottotarkastus ja 2-4 pienempää osatarkastusta. Palvelun toimittajan tulee osallistua tarkastuksiin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Palonilmaisinjärjestelmät. (31625100-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tilaaja edellyttää, että palvelun toimittaja on tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen antamista eikä palvelun toimittajalla ole tältä osin oikeutta myöhemmin vedota urakka-asiakirjojen mahdollisiin puutteellisuuksiin.

Kohdetta esittelee viikolla 28 Osmo Rautarinta tai Tapani Heino. Esittely sovitaan heidän kanssaan osmo.rautarinta@tyks.fi tai tapani.heino@tyks.fi

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.8.2019 09.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Käytössä on sähköinen tarjousten vastaanotto projektipankissa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat noudettavissa sähköisesti HILMA-ilmoituksessa ilmoitetun BEM Buildercom linkin kautta.

Tarjousta jättäessä tulee huomioida, että kaikki liitteet tulevat olla ladattuna ja tarjous jätetty ja vahvistettu ennen määräaikaa. Tarjousten jättö sulkeutuu automaattisesti määräajan täytyttyä.

Häiriötilanteessa olkaa yhteydessä Reetta Kaituriin, reetta.kaituri@tyks.fi.

Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tulee jättää viimeistään 02.08.2019 mennessä sähköpostitse osoitteisiin risto.pajunen@tyks.fi ja reetta.kaituri@tyks.fi.

Aiheelliseksi katsottuihin kyselyihin annetaan kirjallinen vastaus, joka toimitetaan kaikille tarjouskilpailuun osallistuville. Vain kirjalliset sairaanhoitopiirin nimissä annetut selvitykset sitovat tilaajaa.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7256

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin