«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Liikenne- ja viestintävirasto : TIETOPYYNTÖ: Tilastotuotannon ja edistyneen data-analytiikan työvälineiden ja asiantuntijapalvelun markkinatarjonnan kartoitus

05.07.2019 09:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014959

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Liikenne- ja viestintävirasto
Y-tunnus 2924753-3
Yhteyshenkilö Kaisu Ikonen
Postiosoite Kumpulantie 9
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295346075
Sähköpostiosoite kaisu.ikonen@traficom.fi
Faksi +358295345095
Internet-osoite (URL) http://www.traficom.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246455&tpk=5f355768-4e4d-4238-90c2-ff9d5f6dd363
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ: Tilastotuotannon ja edistyneen data-analytiikan työvälineiden ja asiantuntijapalvelun markkinatarjonnan kartoitus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
246455
Hankinnan kuvaus

TIETOPYYNTÖ TRAFICOM/294981/02.03.02/2019 Määräaika 9.8.2019 klo 16 mennessä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom suunnittelee tilastotuotantoon ja edistyneeseen data-analytiikkaan soveltuvien työvälineiden sekä niiden käyttöön ja kehittämiseen liittyvän asiantuntijapalvelun hankintaa. Työvälineet tulevat seuraavien palveluiden käyttöön: • Tilastopalvelu: toistuva tilastotuotanto sekä ad hoc –tilastopyynnöt. • Tilastoanalyysipalvelu: edistyneet tilastolliset mallit ja koneoppimismenetelmät. • Tiedonluovutuspalvelu: säännölliset ja ad hoc –poiminnat liikenneasioiden rekisteristä. Työvälineiden tulee soveltua datan jalostamisprosessin eri vaiheisiin: • Aineiston hankinta: erilaisten datalähteiden käsittely ja laadun varmistus. • Aineiston muokkaus: aineistojen yhdistäminen, luokittelu ja muu johdettujen muuttujien muodostaminen. • Tilastollinen analyysi: monipuolinen menetelmävalikoima taulukoinnista edistyneisiin tilastollisiin malleihin ja koneoppimisalgoritmeihin. • Julkaiseminen: visualisointi ja tulosten hyödynnettävyys raportoinnissa ja sovelluksissa. Välineiden ja menetelmien tulee olla dokumentoituja, testattuja ja tuettuja. Lisäksi kiinnitetään huomiota asennusten, päivitysten ja ohjelmistoversioiden hallittavuuteen. ICT-arkkitehtuuriin liittyvät vaatimukset täsmentyvät myöhemmin. Asiantuntijapalvelut voivat olla esimerkiksi ympäristön kehittämiseen liittyvää konsultointia tai koulutusta välineiden käyttöön. Tällä hetkellä on käytössä SAS® Office Analytics –tuote Windows Server 2012R2 –palvelimella ja lisenssisopimus on voimassa syyskuuhun 2020. Liiketoiminnan raportoinnissa on käytössä MS PowerBI. Suunniteltava hankinta ei koske raportointivälineen korvaamista, mutta hankinnassa huomioidaan yhteensopivuus muiden käytössä olevien välineiden kanssa. Tällä tietopyynnöllä kartoitetaan markkinatarjontaa, potentiaalisia toimittajia, hinnoittelumalleja ja kustannustasoa sekä selvitetään suunnitteilla olevaan hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Päätökset hankintaprosessin mahdollisesta käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido vastaajaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntö ei käynnistä hankintaa, ei sido Traficomia käynnistämään hankintaprosessia eikä velvoita toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Esitettyjen kysymysten lisäksi vastaaja voi esittää asiaan liittyviä omia näkemyksiään. Tietopyyntöön ilmoittautuneiden kanssa voidaan jatkaa keskustelua suullisesti ja/tai kirjallisesti. Työvälineiltä toivomme myös koekäyttömahdollisuutta.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Etelä-Suomi (FI1C)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tällä tietopyynnöllä kartoitetaan markkinatarjontaa, potentiaalisia toimittajia, hinnoittelumalleja ja kustannustasoa sekä selvitetään suunnitteilla olevaan hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Päätökset hankintaprosessin mahdollisesta käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido vastaajaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntö ei käynnistä hankintaa, ei sido Traficomia käynnistämään hankintaprosessia eikä velvoita toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Vastaukset tietopyynnössä esitettyihin kysymyksiin pyydetään lähettämään 9.8.2019 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kaisu.ikonen@traficom.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla ”Vastaus markkinakartoitukseen - Tilastotuotannon ja edistyneen data-analytiikan työvälineet ja asiantuntijapalvelu”. Mikäli vastaus sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, niiden tulee olla selkeästi merkittynä. Esitettyjen kysymysten lisäksi vastaaja voi esittää asiaan liittyviä omia näkemyksiään. Tietopyyntöön ilmoittautuneiden kanssa voidaan jatkaa keskustelua suullisesti ja/tai kirjallisesti. Työvälineiltä toivomme myös koekäyttömahdollisuutta.

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.8.2019 16.00
Lisätietoja

Vastaukset tietopyynnössä esitettyihin kysymyksiin pyydetään lähettämään 9.8.2019 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kaisu.ikonen@traficom.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla ”Vastaus markkinakartoitukseen - Tilastotuotannon ja edistyneen data-analytiikan työvälineet ja asiantuntijapalvelu”. Mikäli vastaus sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, niiden tulee olla selkeästi merkittynä. Esitettyjen kysymysten lisäksi vastaaja voi esittää asiaan liittyviä omia näkemyksiään. Tietopyyntöön ilmoittautuneiden kanssa voidaan jatkaa keskustelua suullisesti ja/tai kirjallisesti. Työvälineiltä toivomme myös koekäyttömahdollisuutta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin