«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Ambulanssi 2 kpl 2019

05.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014942
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 129-316183

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:15675350-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anu Salonen
Sähköpostiosoite:anu.salonen@hus.fi
Faksi:+358 947175403
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ambulanssi 2 kpl 2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ambulanssit. (34114121-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on kaksi (2) ambulanssia HUS Akuutti Sairaankuljetuksen käyttöön. Hankittavat ambulanssit eroavat tietyin vaatimuksin toisistaan, hankinnassa ambulansseista käytetään nimitystä Ambulanssi A ja Ambulanssi B. Hankinnan kohteen kriteereissä on eroteltuna ne vaatimukset, jotka koskevat vain ambulanssia A tai ambulanssia B. Kaikki muut vaatimukset ovat yhteisiä kummallekin ambulanssille. Ambulanssit tulee toimittaa tässä tarjouspyynnössä vaadituin varusteluin ja ambulanssien tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Ambulanssit tulee toimittaa tilaajalle käyttökuntoisena viimeistään 15.11.2019.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 231999.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kaksi (2) ambulanssia HUS Akuutti Sairaankuljetuksen käyttöön. Hankittavat ambulanssit eroavat tietyin vaatimuksin toisistaan, hankinnassa ambulansseista käytetään nimitystä Ambulanssi A ja Ambulanssi B. Hankinnan kohteen kriteereissä on eroteltuna ne vaatimukset, jotka koskevat vain ambulanssia A tai ambulanssia B. Kaikki muut vaatimukset ovat yhteisiä kummallekin ambulanssille. Ambulanssit tulee toimittaa tässä tarjouspyynnössä vaadituin varusteluin ja ambulanssien tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Ambulanssit tulee toimittaa tilaajalle käyttökuntoisena viimeistään 15.11.2019.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu20
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjoajan tulee tarjota pakollisena optiona huolenpitosopimusta. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 041-092500

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Ambulanssi 2 kpl 2019

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
17.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Profile Vehicles Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0890712-5
Postiosoite:Yrittäjäntie 1
Postinumero:74130
Postitoimipaikka:Iisalmi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:231999.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:231999.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISETARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset ovat sallittuja. Rinnakkaisia tarjouksia voi jättää enintään kaksi. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot: Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus Alihankkijan rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot: Kaikki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus Ryhmittymän jäsenen rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.7.2019
«« Takaisin