«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy : Toiminnan- ja hallinnon vastuuvakuutus

07.07.2019 10:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014935
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 130-320617

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1874314-4
Postiosoite:Toinen Linja 7 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mauri Koski
Puhelin:+358 931034904
Sähköpostiosoite:mauri.koski@hel.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.junakalusto.fi/site/

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Toiminnan- ja hallinnon vastuuvakuutus
Viitenumero:
JKOY/1/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vastuuvakuutuspalvelut. (66516000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (Junakalustoyhtiö) järjestää tarjouskilpailun yhtiön toiminnan- ja hallinnon vastuuvakuutuksista.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.7.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.11
Muutettava kohta: Lisähankintamahdollisuudet

Oikaistava tieto:

Ei

Oikaisu:

Kyllä

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.11
Muutettava kohta: Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Oikaistava tieto:

Oikaisu:

OIKEUSTURVAVAKUUTUS (OPTIO) 1. Vahinkotilastot Kyseessä on uusi vakuutusturva, jota Junakalustoyhtiöllä ei ole ollut aikaisemmin. 2. Vakuutuksen laji Vakuutuksen tulee olla tyypiltään oikeusturvavakuutus ja sen tulee kattaa riita-, rikos- ja hakemusasioista aiheutuneet asianajokulut Junakalustoyhtiölle. Vakuutuksen tulee sisältää lisäturvana vastapuolelle maksettavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen korvaaminen. 3. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusmäärän osalta pyydetään vaihtoehtoisia tarjouksia, jotka on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarjouslomakkeessa (liite 1). Lisäturvan vakuutusmäärä ja omavastuu ovat samat kuin pääturvassa. 4. Vakuutuskausi Ks. Hankinnan kuvaus toiminnan vastuuvakuutus kohta 6. 6. Sopimuskausi Ks. Hankinnan kuvaus toiminnan vastuuvakuutus kohta 7. 7. Vakuutusmaksujen tarkistus Ks. Hankinnan kuvaus toiminnan vastuuvakuutus kohta 8. 8. Option käyttö Tarjoajan tulee tarjota myös oikeusturvavakuutusta. Junakalustoyhtiö tekee päätöksen oikeusturvavakuutuksen käyttöönotosta hankintapäätöksen yhteydessä.

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.4
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta

Oikaistava tieto:

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS 1. Yhtiön toiminta Yhtiö ja sen keskeinen toiminta on kuvattu kohdassa "Hankintayksikön esittely". 2. Vahinkotilastot Junakalustoyhtiö ei ole saanut toimintansa aikana korvausvaateita henkilö- tai esinevahingoista. 3. Vakuutuksen laji Vakuutuksen tulee olla tyypiltään yritystoiminnan vastuuvakuutus ja sen tulee kattaa Junakalustoyhtiölle raideliikennevastuulain (113/1999) mukaisen vastuun kokonaisuudessaan henkilö- ja esinevahinkojen osalta, jotka voivat aiheutua matkustajille tai muille osapuolille. 4. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusmäärä on 50 000 000 euroa ja omavastuun osalta pyydetään vaihtoehtoisia tarjouksia, jotka on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarjouslomakkeessa (liite 1). 5. Vahinkojen selvittely Vakuutusyhtiö suorittaa kaikissa tarjousvaihtoehdoissa aina ilman eri korvausta vahinkojen selvittelyn ja maksamisen. Vakuutusyhtiö voi laskuttaa alle omavastuun jäävät vahingot Junakalustoyhtiöltä tapauskohtaisesti, kerran kuussa tai kerran vuodessa. Käytettävän vaihtoehdon tulee ilmetä tarjouksesta. 6. Vakuutuskausi Vakuutuskausi on yksi kalenterivuosi. Ensimmäinen vakuutuskausi on kuitenkin pidempi, alkaen vakuutuksen voimaantulosta ja päättyen 31.12.2020. 7. Sopimuskausi Sopimus on toistaiseksi voimassa ja sopimuskausi alkaa, kun Junakalustoyhtiön hallitus on tehnyt hankintapäätöksen ja sopimus on molemminpuolin allekirjoitettu (arviolta 8 - 10/2019). Sopimuksen irtisanomisen osalta noudatetaan vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) mukaisia ehtoja. 8. Vakuutusmaksujen tarkistus Vakuutuskauden maksu on ilmoitettava kiinteänä summana, sisältäen vakuutusmaksuveron. Ensimmäisen vakuutuskauden maksu on kiinteä, jonka jälkeen vakuutusmaksua voidaan tarkistaa seuraavilla perusteilla: 1) Kaluston määrä ja/tai liikennöinnin laajuus kasvaa merkittävästi tarjouspyynnössä kuvatusta tasosta. 2) Vahinkotilastojen (maksetut korvaukset, vahinkotapaukset) kehitys Maksukorotuksen voimaantulo edellyttää, että korotuksesta perusteluineen ilmoitetaan vakuutuksenottajalle viimeistään kolmekymmentä päivää ennen vakuutuskauden päättymistä. Mikäli Junakalustoyhtiö ei hyväksy esitettyä maksunkorotusta on Junakalustoyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättymään kyseisen vakuutuskauden loppuun. Yli 4 %:n maksunkorotuksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. HALLINNON VASTUUVAKUUTUS 1. Vahinkotilastot Junakalustoyhtiölle ei ole aiheutunut hallinnon vastuuvakuutuksen perusteella korvattavia vahinkoja toimintansa aikana. 2. Vakuutuksen laji Vakuutuksen tulee olla tyypiltään hallinnon vastuuvakuutus ja sen tulee kattaa Junakalustoyhtiölle tai sivulliselle aiheutetut taloudelliset vahingot osakeyhtiölaissa määriteltyjen johdon vastuusäännösten mukaisesti. Vakuutuksen tulee myös kattaa vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset. 3. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusmäärän osalta pyydetään vaihtoehtoisia tarjouksia, jotka on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarjouslomakkeessa (liite 1). Henkilökohtainen omavastuu on 0 euroa ja yhtiön omavastuu 10 000 euroa. 4. Vahinkojen selvittely Vakuutuksen antaja selvittää vahingonkorvausvelvollisuuden. 5. Vakuutuskausi Ks. toiminnan vastuuvakuutus kohta 6. 6. Sopimuskausi Ks. toiminnan vastuuvakuutus kohta 7. 7. Vakuutusmaksujen tarkistus Ks. toiminnan vastuuvakuutus kohta 8.

Oikaisu:

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS 1. Yhtiön toiminta Yhtiö ja sen keskeinen toiminta on kuvattu kohdassa "Hankintayksikön esittely". 2. Vahinkotilastot Junakalustoyhtiö ei ole saanut toimintansa aikana korvausvaateita henkilö- tai esinevahingoista. 3. Vakuutuksen laji Vakuutuksen tulee olla tyypiltään yritystoiminnan vastuuvakuutus ja sen tulee kattaa Junakalustoyhtiölle raideliikennevastuulain (113/1999) mukaisen vastuun kokonaisuudessaan henkilö- ja esinevahinkojen osalta, jotka voivat aiheutua matkustajille tai muille osapuolille. 4. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusmäärä on 50 000 000 euroa ja omavastuun osalta pyydetään vaihtoehtoisia tarjouksia, jotka on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarjouslomakkeessa (liite 1). 5. Vahinkojen selvittely Vakuutusyhtiö suorittaa kaikissa tarjousvaihtoehdoissa aina ilman eri korvausta vahinkojen selvittelyn ja maksamisen. Vakuutusyhtiö voi laskuttaa alle omavastuun jäävät vahingot Junakalustoyhtiöltä tapauskohtaisesti, kerran kuussa tai kerran vuodessa. Käytettävän vaihtoehdon tulee ilmetä tarjouksesta. 6. Vakuutuskausi Vakuutuskausi on yksi kalenterivuosi. Ensimmäinen vakuutuskausi on kuitenkin pidempi, alkaen vakuutuksen voimaantulosta ja päättyen 31.12.2020. 7. Sopimuskausi Sopimus on toistaiseksi voimassa ja sopimuskausi alkaa, kun Junakalustoyhtiön hallitus on tehnyt hankintapäätöksen ja sopimus on molemminpuolin allekirjoitettu (arviolta 8 - 10/2019). Sopimuksen irtisanomisen osalta noudatetaan vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) mukaisia ehtoja. 8. Vakuutusmaksujen tarkistus Vakuutuskauden maksu on ilmoitettava kiinteänä summana, sisältäen vakuutusmaksuveron. Ensimmäisen vakuutuskauden maksu on kiinteä, jonka jälkeen vakuutusmaksua voidaan tarkistaa seuraavilla perusteilla: 1) Kaluston määrä ja/tai liikennöinnin laajuus kasvaa merkittävästi tarjouspyynnössä kuvatusta tasosta. 2) Vahinkotilastojen (maksetut korvaukset, vahinkotapaukset) kehitys Maksukorotuksen voimaantulo edellyttää, että korotuksesta perusteluineen ilmoitetaan vakuutuksenottajalle viimeistään kolmekymmentä päivää ennen vakuutuskauden päättymistä. Mikäli Junakalustoyhtiö ei hyväksy esitettyä maksunkorotusta on Junakalustoyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättymään kyseisen vakuutuskauden loppuun. Yli 4 %:n maksunkorotuksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. HALLINNON VASTUUVAKUUTUS 1. Vahinkotilastot Junakalustoyhtiölle ei ole aiheutunut hallinnon vastuuvakuutuksen perusteella korvattavia vahinkoja toimintansa aikana. 2. Vakuutuksen laji Vakuutuksen tulee olla tyypiltään hallinnon vastuuvakuutus ja sen tulee kattaa Junakalustoyhtiölle tai sivulliselle aiheutetut taloudelliset vahingot osakeyhtiölaissa määriteltyjen johdon vastuusäännösten mukaisesti. Vakuutuksen tulee myös kattaa vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset. 3. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusmäärän osalta pyydetään vaihtoehtoisia tarjouksia, jotka on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarjouslomakkeessa (liite 1). Henkilökohtainen omavastuu on 0 euroa ja yhtiön omavastuu 10 000 euroa. 4. Vahinkojen selvittely Vakuutuksen antaja selvittää vahingonkorvausvelvollisuuden. 5. Vakuutuskausi Ks. toiminnan vastuuvakuutus kohta 6. 6. Sopimuskausi Ks. toiminnan vastuuvakuutus kohta 7. 7. Vakuutusmaksujen tarkistus Ks. toiminnan vastuuvakuutus kohta 8. OIKEUSTURVAVAKUUTUS (OPTIO) Ks. II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista.

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.2

Oikaistava tieto:
31.07.2019 10.00

Oikaisu:
05.08.2019 10.00

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.7

Oikaistava tieto:
31.07.2019 10.05

Oikaisu:
05.08.2019 10.05

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Tarjouspyynnön liitteenä on päivitetty tarjouslomake.

«« Takaisin