«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala : Vartiokylän väistötilojen syyslukukauden kuljetukset 2019: Vartiokylä – Latokartanontie 16, (Vanha Helsingintie)

07.07.2019 10:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014931
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 130-319354
Tarjoukset 22.07.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245587&tpk=b60d27ea-ac33-4674-b747-8fb55de73235

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 58225
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomas Kujala
Puhelin:+358 931027852
Sähköpostiosoite:tuomas.kujala@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245587&tpk=b60d27ea-ac33-4674-b747-8fb55de73235
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vartiokylän väistötilojen syyslukukauden kuljetukset 2019: Vartiokylä – Latokartanontie 16, (Vanha Helsingintie)
Viitenumero:
HEL 2019-007442
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tilausmatkustajaliikenteen palvelut. (60140000-1), Linja-autolla (kaupunkiliikenne) (MF05-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tällä tarjouspyynnöllä hankintaan Vartiokylän koulun väistöön liittyvät kuljetukset syyslukukaudeksi 2019.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vartiokylän ala-asteen koulun oppilaat siirtyvät väistötiloihin (Latokartanontie 16, nykyinen osoite on Vanha Helsingintie) syyslukukaudeksi 2019 (8.8.2019 - 22.12.2019). Oppilaita on noin 450 ja heidät kuljetetaan aamulla Vartiokylän ala-asteen (Kiviportintie 10, Helsinki) pihalta väistötiloihin (Latokartanontie 15, Helsinki) klo 8.00-10.00 ja oppilaat tuodaan väistötiloista takaisin Vartiokylän koulun pihalle klo 12.00-17.00. Koulun pihalla on kaksi koulun työntekijää organisoimassa oppilaiden siirtymistä autoihin. Päivästä riippuen suuntaansa on saman aikaisesti siirtymässä maksimissaan 200-300 oppilasta. Alustavan arvion mukaan kuljetus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 50 paikkaisilla linja-autoilla (esim. n. 6 ajoneuvoa, ma-ke 5 autoa ja to-pe 6 Autoa). Tarve saattaa vähentyä arvioidusta hankinnan aikana. Osa oppilaista osallistuu koulun jälkeen järjestettävään iltapäivätoimintaan (liitteenä olevan aikataulun merkintä ip). Oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään väistötiloissa. Kuljetus iltapäivätoiminnasta pitää olla perillä Vartiokylän ala-asteen edessä klo 16.00 ja toinen ryhmä klo 17.00 mennessä. Kapasiteettivaatimus perustuu lähtötietoihin ja täsmentyy sopimusjakson aikana määrien mukaan. Mahdollisista kuljetustarpeen muutoksista koulu ilmoittaa vähintään viikkoa ennen tarvittavaa muutosta. Syysloman (14.10.2019 - 18.10-2019) aikana kuljetuksia ei järjestetä. Kuljetustarpeen (ensimmäinen kuljetuspäivä) alkamispäivä on 8.8.2019 ja viimeinen alustavan aikataulun mukainen kuljetuspäivä on 22.12.2019. Tarjoajan tulee tehdä aikataulun ja oppilasmäärien (ks. liite ”Kuljetusmääriä”) pohjalta kuljetussuunnitelma, josta ilmenee ajoneuvojen kapasiteetti, kappalemäärä sekä millä näistä ajoneuvoista kuljetukset päivittäin (ma, ti, ke, to, pe) toteutettaisiin. Kuljetuksissa käytettävän kaluston on täytettävä seuraavat vaatimukset: Ajoneuvo alittaa Euro IV-päästöluokituksen asettamat arvot ja ajoneuvossa on turvavyöt, alkolukko ja ilmastointi. Tarjoaja lataa kalustoluettelon tarjoukseensa. Toimittajan tulee käyttää omaa kuljetuskalustoa ja henkilökuntaa suorittamaan väistökyyditykset arkipäivisin (ma-pe). Tarjoukset annetaan kokonaishintana koko syyslukukauden ajaksi, joka alustavan arvion mukaan sisältää 91 koulupäivää, joista maanantaipäiviä on 18 kpl, tiistaipäiviä 18 kpl, keskiviikkopäiviä 18 kpl, torstaipäiviä 19 kpl ja perjantaipäiviä 18 kpl. Lisäksi on mahdollista, että yksi lauantai on koulupäivä, mutta sitä ei lasketa mukaan tarjoushintaan. Tarjouksessa tulee lisäksi ilmoittaa kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen veloitushinnat (€, alv 0 %/ 1 kuljetuskerta yhteen suuntaan) - Ajoneuvo 1: 50 lapsen kuljetus kertaa kohden yhteen suuntaan (€, alv 0 %/krt) ma-pe ja (€, alv 0 %/krt) lauantai - Ajoneuvo 2: 20 lapsen kuljetus kertaa kohden yhteen suuntaan (€, alv 0 %/krt) ma-pe ja (€, alv 0 %/krt) lauantai Näitä hintoja käytetään lisäyksissä ja vähennyksissä, kun kuljetusmääriin tulee muutoksia sopimuskauden aikana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu0 %
Hinta 100 %
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:5 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan liittyy mahdollisuus tarvittaessa lisähankintaan, jos kuljetustarve jatkuu vuodenvaihteen 2019-2020 jälkeen. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää option käyttöönotosta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset on esitetty ESPD-lomakkeella ja tarjoajan soveltuvuudelle asetetut muut kelpoisuusvaatimukset tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot".

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimusehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteessä "Sopimusluonnos".

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Tieto siitä, ettei opetusta ole mahdollista jatkaa nykyisessä oppilaitoksessa, tuli niin myöhään, ettei tähän hankintaan sisältyvien oppilaskuljetusten järjestäminen ole sen vaatimassa aikataulussa mahdollista ilman nopeutettua menettelyä.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
22.7.2019 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:22.7.2019 09:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjousten vertailuperuste on halvin vertailuhinta. Sopimustoimittajaksi valitaan 1 tarjoaja, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti. Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit”.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.7.2019
«« Takaisin