«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus:
Taideyliopisto : Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalvelut (nopeutettu menettely)

05.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014915
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 129-317726

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Taideyliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2500305-6
Postiosoite:Töölönkatu 3 A / PL 1
Postinumero:00097
Postitoimipaikka:Taideyliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Timo Malmberg
Puhelin:+358 294473586
Sähköpostiosoite:hankinnat@uniarts.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.uniarts.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Opetus-, koulutus- ja tutkimus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalvelut (nopeutettu menettely)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kahvilapalvelut. (55330000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kilpailutuksen kohteena on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalveluiden käyttöoikeussopimus. Hankinta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2 (Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset). Kilpailutus toteutetaan nopeutettuna menettelynä. Kilpailutuksen kohteena olevasta käyttöoikeussopimuksesta ja siihen liittyvistä palveluista on järjestetty tarjouskilpailu jo aiemmin kevään 2019 aikana. Ko. hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistiin 21.3.2019. Tähän tarjouskilpailuun ei saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Taideyliopistolla on perusteltu kiire hankinnan suhteen, koska käyttöoikeussopimus tulee saada kilpailutettua mahdollisimman pian, jotta käyttöoikeuden saaja ja Taideyliopisto ehtivät valmistautua käyttöoikeussopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseen ennen kuin sopimuksen kohteena oleva kiinteistö siirtyy Taideyliopiston käyttöön.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1250000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1250000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjoinen Rautatiekatu 9, 00100 Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Taideyliopisto kilpailuttaa nopeutetulla menettelyllä Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun toimipisteen kahvilapalveluita koskevan käyttöoikeussopimuksen. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Lisätietoja: https://www.uniarts.fi/ Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2. TARJOUKSEN TULEE OLLA TARJOUSPYYNNÖN MUKAINEN Tarjous tulee tehdä kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset (mm. tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset, hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset, käyttöoikeusssopimus ym.) huomioiden.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerusteHinta (kahvilan myyntihinnaston vertailuhinta)
PerusteVuokra (käyttöoikeussopimuksen kuukausivuokra)
PerusteToteutussuunnitelma
PerusteKahvilapäällikön osaaminen ja kokemus kahvila- ja ravintola-alalta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:56 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksentekomenettely ilman ennakkoon julkaistua käyttöoikeussopimusta koskevaa ilmoitusta jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinnassa sovellettiin nopeutettua menettelyä, koska hankinnan kohteesta oli järjestetty aiemmin keväällä 2019 tarjouskilpailu, johon ei saatu yhtään soveltuvaa tarjousta. Nopeutetun menettelyn perusteena oli hankintayksikön kiire saada sopimus aikaan kahvilapalveluiden tuottamisesta, jotta osapuolet pääsevät valmistelemaan sopimuksen implementointia ilman, että aikataulu vaarantaisi käyttöoikeussopimuksen kohteena olevan toimipaikan palveluita.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-257591

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalvelut (nopeutettu menettely)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
28.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Compass Group Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1514364-5
Postinumero:00610
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1250000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1250000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.7.2019

Liite D4 - Käyttöoikeussopimus

1. Perustelut käyttöoikeussopimuksen tekemiselle ilman julkaistua käyttöoikeussopimusta koskevaa ilmoitusta direktiivin 2014/23/EU 31 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu vastauksena menettelyyn, jota edelsi tarjouskilpailukutsua

3. Selitys

Menettelyn taustalla ovat direktiivin 2014/23/EU kohdan 5. mukaiset syyt. Alkuperäisellä 21.3.2019 julkaistulla käyttöoikeussopimusmenettelyllä ei saatu lainkaan soveltuvia tarjouksia. 29.5.2019 julkaistun uuden tarjouspyynnön kohteena olevan käyttöoikeussopimuksen ehtoja ei ole olennaisesti muutettu alkuperäisistä 21.3.2019 julkaistun menettelyn kohteena olleen käyttöoikeussopimuksen ehdoista. Tarjoajilla oli täten mahdollisuus tutustua käyttöoikeussopimusta koskevaan hankintailmoitukseen, tarjouspyyntöön, hankinnan kohteen kuvaukseen, käyttöoikeussopimukseen ym. tarjouspyynnön liitteisiin sekä hankinnan kohteena olevaan toimipaikkaan ja kahvilatilaan alkuperäisen 21.3.2019 julkaistun hankintamenettelyn yhteydesssä. 29.5.2019 julkaistu tarjouspyyntö oli olennaisilta osin vastaava alkuperäisen 21.3.2019 julkaistun tarjouspyynnön kanssa.

«« Takaisin