«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Pääomasijoitusrahaston hallinnointi

04.07.2019 13:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014912
Tarjoukset 26.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Henri Haapalainen
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133370293
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=244418&tpk=35f2777d-22f2-4bcb-919b-09035ce0d757
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pääomasijoitusrahaston hallinnointi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
244418
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen perustettavan kommandiittiyhtiömuotoisen pääomasijoitusrahaston sijoitustoiminnasta, markkinoinnista ja hallinnoinnista. Joensuun kaupunki on yhteistyössä ELY-keskuksen (Työ- ja elinkeinoministeriö) sekä mahdollisten yksityisten sijoittajatahojen kanssa perustamassa noin kuuden miljoonan euron suuruista rahastoa, jonka tarkoituksena on lisätä pääomarahastotoimintaa erityisesti Pohjois-Karjalan alueella ja keskittyä merkittävään liiketoiminnan ja kasvuyritysten rahoittamiseen. Rahastoon suunnitellaan merkittävää asymmetriaa houkuttelemaan yksityisiä sijoituksia. Rahasto on käytännössä AFIM-lainsäädännön (direktiivi 211/61/EU ja laki 162/2014) mukainen ns. vaihtoehtorahasto ja sen juridinen toimintamuoto on kommandiittiyhtiö. Rahaston tulee toimia mm. yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (EU 651/2014) edellytysten piirissä. Tässä kilpailutuksessa pyydetään tarjouksia perustettavan kommandiittiyhtiömuotoisen pääomasijoitusrahaston hallinnoinnista. Rahaston toimikausi on kymmenen vuotta. Rahaston sijoitustoiminnan on tarkoitus keskittyä voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin nuoriin sekä perustamis- ja siemenvaiheen yrityksiin, jotka ovat sijoittuneet tai tulevat sijoittumaan Joensuuhun tai muualle Pohjois-Karjalaan. Sijoitus voi myös kohdentua yritykseen, joka muulla tavoin hyödyttää pohjoiskarjalaista elinkeinoelämää ja elinvoimaisuutta yrityksen kotipaikasta riippumatta. Luonnos rahaston sijoitusstrategiasta, osakkuus- ja hallinnointisopimuksesta sekä alustavasta sijoitusmuistiosta ovat kilpailutusasiakirjojen liitteinä. Lisäksi liitteenä on ELY-keskuksen rahoituspäätös. Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ranskalaisena urakkana ja arviointikriteerit liittyvät tarjoajan kokemukseen vastaavasta toiminnasta, tarjoajan suunnitelmaan kyseessä olevan pääomasijoitusrahaston toiminnasta sekä tarjoajan olemassa oleviin kotimaisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Lisäksi tarjoajan edellytetään tekevän vähintään 200 000 euron suuruisen sijoituksen pääomasijoitusrahastoon. Arviointiperusteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet". Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Pyydämme sitovia tarjouksia suomen tai englannin kielellä. Tarjoukset voivat sisältää sekä suomen- että englanninkielisiä osioita.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rahastopalvelut. (66600000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joensuun seutu (S122)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintamenettelyn kulku Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna 26.8.2019 klo 12 saakka. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä 6.8.2019 klo 16 mennessä sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Kysymyksiin vastataan samaisessa toimittajaportaalissa 12.8.2019 klo 16 mennessä. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valittu toimittaja ja valinnan perustelut. Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin