«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon kaupunki/Kaupunkitekniikan keskus : Finnoon keskusalueen pilaantuneen maan vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014890
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313693
Tarjoukset 16.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki/Kaupunkitekniikan keskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 41
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:ESPOON KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katja Vidgren
Puhelin:+358 981621
Sähköpostiosoite:katja.vidgren@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Finnoon keskusalueen pilaantuneen maan vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut
Viitenumero:
2877/02.08.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Saastuneen maaperän käsittely. (90522300-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Finnoon keskusalueen pilaantuneiden maiden ja jätteiden vastaanotto ja loppusijoittaminen. Loppusijoitettavan pilaantuneen maan ja jätteiden määrä on noin 15000 tonnia.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 750000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Finnoon keskusalueen pilaantuneiden maiden ja jätteiden vastaanotto ja loppusijoittaminen. Loppusijoitettavan pilaantuneen maan ja jätteiden määrä on noin 15000 tonnia. Hankinta koskee seuraavien massojen vastaanotto- ja loppusijoitustoimintaa: • Tavanomaiseksi jätteeksi ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maat • Pilaantumattomat jätteelliset maat • Seulaylitteet • Sekajätteet Sopimus voidaan tehdään kaikkien soveltuvien ja ehdot täyttävien tarjoajien kesken. Tilaaja voi tilata jokaiselta vastaanottajalta yhden tai useampien jakeiden vastaanoton. Tilaaja käyttää kulloinkin kokonaistaloudellisesti edullisinta vastaanottopaikkaa. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioidaan vastaanottohinnan lisäksi mm. kuljetuskustannukset, vaaditut analyysit- ja analyysimäärät, työmaan aikataulu ja työmaakustannukset sekä vastaanottokapasiteetti. Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
750000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.9.2019 - 30.4.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Jos tarjoajalla, jonka kanssa sopimus on tehty, avautuu sopimuskauden aikana uusi vastaanottopaikka, joka ei ollut sopimushetkellä tiedossa, voidaan myös sinne toimittaa materiaalia. Toimitus on mahdollista maksimissaan samalla vastaanottohinnalla, jonka tarjoaja on tarjouksessaan antanut kyseessä olevalle materiaalille.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vastaanottopaikalla on oltava viranomaisen myöntämä ympäristölupa tai muu hyväksytty suunnitelma massojen vastaanottamiseen ja loppusijoittamiseen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.8.2019 13:00
Paikka: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Käytettävät vastaanottopaikat valitaan jätejaekohtaisen tarkastelun perusteella. Tarkastelussa otetaan huomioon tarjouksessa ilmoitetut yksikköhinnat ja vaakamaksu sekä tilaajan kuljetuskustannukset vastaanottopaikkaan. Kunkin jätejakeen osalta valitaan sopimusvastaanottopaikoista tilaajan kannalta kulloinkin vertailuhinnaltaan edullisin. Kohteesta voidaan eri jätejakeet toimittaa eri vastaanottajille kokonaistaloudellisuus huomioiden. Jos valittu edullisimman toiminnanharjoittajan kanssa ei kuvatussa prosessissa päästä aikataulullisesti ja käytettävissä olevan vastaanottokapasiteetin osalta sopivaan ratkaisuun, käynnistetään neuvottelut hankkeen kannalta seuraavaksi edullisimman toiminnanharjoittajan kanssa. Tarjoajan mahdollisesti tarjoamasta seulonnasta sovitaan tapauskohtaisesti. Tilaaja esittää vastaanottopaikkaan toimitettavista materiaaleista tehdyt analyysi- ja kaatopaikkakelpoisuustulokset ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Kun materiaali on vastaanotettu vastaanottopaikalle ja todettu se sovitun mukaisesti, siirtyy vastuu materiaaleista palveluntarjoajalle. Sopimuspalveluntarjoajan on ilmoitettava välittömästi tilaajalle vastaanottopaikkoja koskevista lupamuutoksista. Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden toimittaa massat sopimuksen ulkopuolisiin vastaanotto- tai hyötykäyttökohteisiin.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.7.2019
«« Takaisin