«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Tammisaaren Energia Oy : Koivuniemen aurinkovoimala

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014887
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-314746
Osallistumishakemukset 16.08.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/poyry?id=246438&tpk=d9616d0f-a14b-4b7b-898d-a63f3147f3af

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tammisaaren Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0832434-1
Postiosoite:Kuninkaankatu 14
Postinumero:10600
Postitoimipaikka:Tammisaari
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Frank Hoverfelt
Sähköpostiosoite:frank.hoverfelt@ekenasenergi.fi
NUTS-koodi:Raasepori (K710)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.tammisaarenenergia.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/poyry

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postiosoite:PL 4
Postinumero:01621
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouni Laukkanen
Puhelin:+358 505681107
Sähköpostiosoite:jouni.laukkanen@poyry.com
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.poyry.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/poyry?id=246438&tpk=d9616d0f-a14b-4b7b-898d-a63f3147f3af
I.6) Pääasiallinen toimiala
Energian tuotanto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Koivuniemen aurinkovoimala
Viitenumero:
101012042
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aurinkopaneelit. (09331000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tammisaaren Energia Oy (tilaaja) on rakentamassa 1 MWp aurinkovoimalaa Raaseporiin Tammisaareen biovoimalaitoksen läheisyyteen Hangontien (25) varrelle Hangontien ja junaradan väliin. Hankintayksikön tavoitteena on allekirjoittaa urakan hankintasopimus lokakuussa 2019 ja toimitus on vuoden 2020 aikana (tarkentuu neuvotteluissa).

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Raasepori (K710)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Raasepori

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tammisaaren Energia Oy (tilaaja) on rakentamassa 1 MWp aurinkovoimalaa Raaseporiin Tammisaareen biovoimalaitoksen läheisyyteen Hangontien (25) varrelle Hangontien ja junaradan väliin. Hankintayksikön tavoitteena on allekirjoittaa urakan hankintasopimus lokakuussa 2019 ja toimitus on vuoden 2020 aikana (tarkentuu neuvotteluissa). Tarkempi kuvaus liitteen dokumenteissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot on kuvattu tarjouspyyntöaineistossa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujan tulee toimittaa tilaajavastuulain, 1233/2006, mukaiset seuraavat selvitykset: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaisen arvonlisävelvollisten rekisteriin, - kaupparekisteriote, - todistus verojen maksamisesta. Yrityksellä ei saa olla verovelkaa, - todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Yrityksellä ei saa olla vakuutusmaksuvelkoja, - yrityksellä tulee olla kyseiseen urakkaan nähden riittävä voimassa oleva tapaturma- ja vastuuvakuutus, - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Vaihtoehtoisesti em. kriteerien täyttyminen tulee osoittaa tilaajavastuu-raportilla.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset suorittaa kyseessä oleva hankinta. Tarjoajan liikevaihto tulee olla vähintään 1 M€ vuodelta 2018 tai vuodelta 2017. Tarjoaja esittää selvityksen liikevaihdostaan osallistumishakemuksen liitteenä. Osallistumishakemukseen tulee liittää: tuloslaskelma viimeiseltä kahdelta vuodelta.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Toimittaja on toimittanut vähintään kaksi (2) vastaavaa järjestelmää viimeisen 5 vuoden aikana. Vastaaviksi referenssilaitoksiksi katsotaan vastaavan kokoluokan (yli 99 kWp) toimitus vastaaviin olosuhteisiin (Suomi, Ruotsi, Norja). Tarjoaja esittää osallistumishakemuksen yhteydessä kuvauksen referenssilaitoksistaan. Projektin kieli on suomi. Osallistumishakemus, tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat, huolto- ja käyttöohjeet, suunnitelmat ym. projektiin liittyvät asiakirjat laaditaan suomen kielellä. Projekti- ja työmaajohdon on oltava suomenkielen taitavia.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa / sovitaan yhteisesti toimittajan kanssa.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Rekisteröity osakeyhtiö.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintayksikkö tekee positiivisen hankintapäätöksen. Hanke saa tarvittavat luvat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.8.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 16.11.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Hankinnassa noudatetaan muilta osin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Ehdokkaan tulee täyttää ja toimittaa liitteenä oleva yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD) osana toimitettavaa osallistumishakemusta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.7.2019
«« Takaisin