«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Suomussalmen kunta : Työpaikkaohjaajakoulutus

05.07.2019 11:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014872
Tarjoukset 9.8.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Suomussalmen kunta 0189925-7 /
Suomussalmen Talentti-hanke
Minna Saastamoinen
PL 40
89601
Suomussalmi
Puh. +358447773149

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suomussalmen kunta
Y-tunnus 0189925-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Suomussalmen Talentti-hanke
Yhteyshenkilö Minna Saastamoinen
Postiosoite PL 40
Postinumero 89601
Postitoimipaikka Suomussalmi
Maa Suomi
Puhelin +358447773149
Sähköpostiosoite minna.saastamoinen@suomussalmi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.suomussalmi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Työpaikkaohjaajakoulutus
Hankinnan kuvaus

Koulutuskokonaisuuden päätavoitteena on työpaikkaohjaajalta vaadittavien taitojen omaksuminen ja ennen kaikkea asennetasolla tapahtuva ymmärrys erilaisten asiakkaiden ohjaamissa huomioitavista asioista (osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät, opinnot keskeyttäneet, nuoret vailla ammatillista koulutusta, maahanmuuttajat).

Asiasisältönä tulee olla erilaisten asiakkaiden kohtaaminen, työpaikkaohjaajan tehtävät työpaikalla, amisreformin tuomat mahdollisuudet suorittaa ammatillisia opintoja työpaikoilla, erilaisiin opiskelutapoihin liittyvät ohjaajan roolit ja tehtävät (oppisopimus, koulutussopimus) sekä opinnollistaminen ja siihen liittyvä asiakkaiden ohjaaminen kohti osaamistodistuksen saamista.

Kouluttajalta odotetaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen innostavaa ja työniloa edistävää koulutusta, toivomme toteuttamiseen innovatiivisia menetelmiä ja uutta lähestymistapaa.

Sisällöt ja tavoitteet on määritelty tarkemmin liitteessä 3.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kainuu (FI1D8)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

ks. tarjouspyyntölomake

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

ks. tarjouspyyntölomake

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.8.2019 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.12.2019 saakka

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyynto_tyopaikkaohjaajakoulutus-signed.pdf

LIITE_3_tyopaikkaohjaajakoulutus.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin