«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kokkolan kaupunki : Kokkolan uusi paloasema

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014843
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-311862
Osallistumishakemukset 15.08.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kokkola?id=246138&tpk=6a56fe46-b89c-4f88-83b9-fee8c38efba9

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kokkolan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0179377-8
Postiosoite:PL 43
Postinumero:67101
Postitoimipaikka:KOKKOLA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:hankepäällikkö Lasse Luomala
Puhelin:+358 447809966
Sähköpostiosoite:lasse.luomala@kokkola.fi
NUTS-koodi:Kokkola (K272)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kokkola.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kokkola

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kokkola?id=246138&tpk=6a56fe46-b89c-4f88-83b9-fee8c38efba9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kokkolan uusi paloasema
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen Kokkolan uuden paloaseman rakentamisesta. Alueellisen pelastustoimen isäntäkuntana toimii Kokkola, jonka hallinnon alaisuudessa toimii ylikunnallinen pelastuslautakunta. Kokkolan uusi paloasema suunnitellaan n. 30 henkilölle sekä pelastuskalustolle. Hankkeen laajuus on paloasemarakennuksen osalta 3295 krs-m2 ja kalustovarasto 636 krs-m2 yhteensä 3931 krs-m2. Hankkeeseen sisältyy myös rakennusaikaisten väliaikaistilojen toteutus sekä vanhan paloaseman purkaminen. Hankinta toteutetaan kokonaisurakkana, jossa pääurakkaan kuuluvat myös LVIAS- suunnitelmien mukaiset työt. AV-urakka kilpailutetaan myöhemmässä vaiheessa, mutta siitä aiheutuvat mahdolliset aputyöt kuuluvat pääurakkaan. Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus ja aloittaa rakennustyöt tammikuussa 2020. Kohteen käyttöönoton tavoiteajankohtana on elokuu 2021.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 9000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kokkola (K272)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennustyöt toteutetaan Kokkolassa osoitteessa Kustaa Aadolfinkatu 76 sijaitsevalla tontilla.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen Kokkolan uuden paloaseman toteuttamisesta. Uusi asema rakennetaan nykyisen paloaseman tontille. Hankkeeseen sisältyy myös rakennusaikaisten väliaikaistilojen toteutus sekä vanhan paloaseman purkaminen. Tarjoajilta edellytetään kohderakennuksen luonteen mukaisten turvallisuusselvitysten ja salassapitosopimusten tekemistä ennen kuin tarjoajille annetaan pääsy tarjousasiakirjoihin ja hankkeen muuhun luottamukselliseen aineistoon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:20 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:5
ja enimmäismäärä:8
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tilaaja valitsee tarjouskilpailuun osallistumishakemuksensa jättäneistä, soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä ehdokkaista 5-8 ehdokasta. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän, käytetään ehdokkaiden valintaperusteena aiempien asiakkaiden palautetta vastaavista peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeista rakennustöissä seuraavasti: a) Rakentamisen kokonaislaatu (ml. puhtauden- ja kosteudenhallinta) b) Aikataulujen hallinta ja aikatauluissa pysyminen c) Työturvallisuuden toteutuminen d) Yhteistyökyky Ehdokas toimittaa osallistumishakemuksen liitteenä tämän hankintailmoituksen liitteenä 3 olevan lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna kolmen aiemman referenssihankkeen osalta. Kutakin referenssihanketta kohden toimitetaan erillinen kappale lomakkeesta. Kunkin lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa referenssihankkeen tilaajan edustaja (vastuullinen projektipäällikkö tai muu vastaavassa roolissa toiminut henkilö) lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tilaajien edustajat pisteyttävät ehdokkaan kunkin ominaisuuden osalta asteikolla 0-5. Pisteet annetaan kokonaisina pisteinä käyttämättä desimaaleja tai murto-osia. Ilmoitettujen kolmen referenssihankkeen pisteet (yhteensä enintään 60 pistettä) lasketaan yhteen. Tilaajan harkinnan mukaan 5-8 eniten pisteitä saanutta valitaan hankkeen tarjousvaiheeseen. Mikäli tasapisteiden vuoksi ei voida erotella näitä viittä eniten pisteitä saanutta ehdokasta, arpa ratkaisee valinnan tasapisteissä olevien osalta. Vastaavaksi peruskorjaus- tai uudisrakennuskohteeksi katsotaan bruttoalaltaan vähintään 2.000 brm² toimitilarakennukset (Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 1994 -määritelmät D (toimistorakennukset), F (hoitoalan rakennukset), G (kokoontumisrakennukset), H (opetusrakennukset) ja L (palo- ja pelastustoimen rakennukset)). Rakennus voi olla yksityisen tai julkisen sektorin käytössä. Peruskorjauskohteessa korjausasteen tulee olla vähintään 50 %. Referenssihankkeiden tulee olla ajalta 1/2012-8/2019(vastaanotettu tammikuussa 2012 tai myöhemmin).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.8.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoitusta koskevat tiedustelut tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään ke 5.8.2019 klo 12:00 mennessä. Vastaukset tiedusteluihin pyritään julkaisemaan osoitteessa Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa ke 7.8.2019 klo 12:00 mennessä. Jos ehdokas on ryhmittymä, kaikista ryhmittymän jäsenistä toimitetaan oma ESPD-lomake.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
«« Takaisin