«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Luonnonvarakeskus : Kasvintuotannon kenttäkoetoiminnan kilpailutus

05.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014841
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 129-316410
Osallistumishakemukset 30.08.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=230714&tpk=5088614a-e240-4acb-8f53-f095db36e93d

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Luonnonvarakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0244629-2
Postiosoite:PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postinumero:00791
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirjaamo
Puhelin:+358 295326000
Sähköpostiosoite:kirjaamo@luke.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.luke.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=230714&tpk=5088614a-e240-4acb-8f53-f095db36e93d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kasvintuotannon kenttäkoetoiminnan kilpailutus
Viitenumero:
1518/02 10 01 00 04/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. (73100000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Luke vastaa peltokasvien virallisten lajikekokeiden järjestämisestä tehtävänä selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo Suomen olosuhteissa. Lisäksi Luke toteuttaa tutkimus- ja asiakashankkeissa kasvintuotannon kenttäkokeita sekä torjunta-aineiden tehokkuuden testausta. Luken toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi tavoitteena on muuttaa toimintojen tuotantotapaa siten, että Luke luopuisi peltokasvien kenttäkokeiden (peltokasvien pelloilla tehtävä tutkimustoiminta) palvelutoiminnasta merkittäviltä osin ja palvelun resurssit hankittaisiin ostopalveluna. Luke vastaa jatkossakin kokeiden suunnittelusta, tulosten analysoinnista ja raportoinnista sekä erikseen sovittaessa myös havaintojen teosta. Ulkoistettaviin päätehtäviin kuuluvat virallisista lajikekokeista Lappi nurmikokeet, Kainuu vilja- ja nurmikokeet ja Etelä-Pohjanmaa vilja-, nurmi-, nurmikko-, palko- ja öljykasvien kokeet sekä tutkimuksen tutkimus- ja asiakashankkeiden tarvitsemat kenttäkokeet ed. lisäksi Mikkelissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lappi (ROVANIEMI) - nurmikokeet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimuspalvelut. (73110000-6)
Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut. (77000000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on viralliset lajikekokeet (nurmi) ja tutkimus- ja asiakashankkeiden kenttäkokeet. Palvelutoiminta käsittää kenttäkoetoimintaa soveltuvan viljelyalueen kunnossapidon ja viljelykierron, kokeiden suunnittelua (kokeiden sijoittelu ja koekarttojen laatiminen), perustoimenpiteet pellolla ennen kylvöä (muokkaus, lannoitus, mittaus), kokeiden perustaminen ja sadonkorjuu (punnitus, kylvö, puinti), sadon käsittely (kuivaus, punnitus), hoitotoimenpiteet (kasvinsuojelun perustoimenpiteet, mahdolliset koekäsittelyt) ja havainnot ja niiden kirjaus sekä tallennus Luken järjestelmiin (laskennat, mittaukset, käsittelyajankohtien määrittäminen (kasvuaste)). Perushavainnot (pituusmittaukset, kehitysasteen havainnointi) ja tarvittaessa botaniset analyysit tekee palveluntuottaja. Peltojen tarve virallisten lajikekokeiden toteutukseen on noin 0,5 ha viljelykiertoineen (kokeissa tänä vuonna noin 70 koeruutua, määrä voi vuosittain vaihdella jonkin verran). Mahdolliset tutkimushankkeiden tilakokeiden peltotarve sovitaan hankekohtaisesti. Osa-alueelle valitaan toimittajaksi yksi palveluntuottaja. Palveluntuottajalle myydään palvelun tuottamiseen tarvittava Luken omistama kalusto kirjanpito/käyttöarvolla (koeruutukylvökone, lannoitin sekä koeruutujen nurmikorjuukone). Samoin tarvitaan näytteiden esikäsittelyyn tarvittavat välineet, näytesilppuri, analyysivaa’at ja kuivauskaapit. Säätietojen keräämisen on oltava tarvittava mahdollisuus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen 48 kuukauden optiolla pitkäkestoisten kokeiden toteuttamisten turvaamiseksi.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tarjoajat valitaan soveltuvuusvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista. Saatujen vastausten perusteella valitaan vähintään kolme palveluntuottajaa neuvotteluun. Mikäli soveltuvia neuvotteluun kutsuttavia on enemmän kuin kolme, valitaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolme palveluntarjoajaa. Ehdokkaista valitaan palveluntarjoajat seuraavien perusteiden mukaisesti: - toiminnasta vastaavan asiantuntijan ja hänen varahenkilönsä kokemus ja osaaminen peltokasvien kenttäkoetoiminnasta yli neljän vuoden ylittävältä osalta. Pisteytys: 4-5 vuoden kokemus 1 piste, 6-7 vuoden kokemus 2 pistettä, 8-9 vuoden kokemus 3 pistettä, vähintään 10 vuoden kokemus 4 pistettä. Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on vähemmän kuin kolme, kutsutaan neuvotteluun tämä pienempi määrä. Jos useampi kuin kolme ehdokasta saa täydet pisteet, neuvotteluun kutsuttavat valitaan arpomalla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen 48 kuukauden optiolla pitkäkestoisten kokeiden toteuttamisten turvaamiseksi.

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Hankinta liittyy EU:n varoin rahoitettaviin hankkeisiin, mutta tässä vaiheessa hankkeita ei pystytä nimeämään.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
SOTKAMO - vilja- ja nurmikokeet
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimuspalvelut. (73110000-6)
Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut. (77000000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on viralliset lajikekokeet (nurmi- ja viljakokeet). Palvelutoiminta käsittää kenttäkoetoimintaa soveltuvan viljelyalueen kunnossapidon ja viljelykierron, kokeiden suunnittelua (kokeiden sijoittelu ja koekarttojen laatiminen), perustoimenpiteet pellolla ennen kylvöä (muokkaus, lannoitus, mittaus), kokeiden perustaminen ja sadonkorjuu (punnitus, kylvö, puinti), sadon käsittely (kuivaus, punnitus, analyysit), nurmikokeissa (useampi niitto) ja hoitotoimenpiteet (kasvinsuojelun perustoimenpiteet, mahdolliset koekäsittelyt) ja havainnot ja niiden kirjaus sekä tallennus Luken järjestelmiin (laskennat, mittaukset, käsittelyajankohtien määrittäminen (kasvuaste)). Kylmiötila edellytetään. Peltojen tarve virallisten lajikekokeiden toteutukseen on noin 2 ha viljelykiertoineen (kokeissa tänä vuonna viljoille noin 40 ja nurmelle noin 100 koeruutua, määrä voi vuosittain vaihdella jonkin verran). Mahdolliset tutkimushankkeiden tilakokeiden peltotarve sovitaan hankekohtaisesti. Osa-alueelle valitaan toimittajaksi yksi palveluntuottaja. Palveluntuottajalle myydään palvelun tuottamiseen tarvittava Luken omistama kalusto kirjanpito/käyttöarvolla (koeruutukylvökone, -lannoitin, -puimuri ja ruutumittakaavan niittokone/ ajettava nurmen korjuukone, jyrä, kasvinsuojeluruiskut ja koeruutujen rajausvälineet ja sadon kuivaus- ja lajittelulaitteisto). Säätietojen keräämisen on oltava tarvittava mahdollisuus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen 48 kuukauden optiolla pitkäkestoisten kokeiden toteuttamisten turvaamiseksi.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tarjoajat valitaan soveltuvuusvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista. Saatujen vastausten perusteella valitaan vähintään kolme palveluntuottajaa neuvotteluun. Mikäli soveltuvia neuvotteluun kutsuttavia on enemmän kuin kolme, valitaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolme palveluntarjoajaa. Ehdokkaista valitaan palveluntarjoajat seuraavien perusteiden mukaisesti: - toiminnasta vastaavan asiantuntijan ja hänen varahenkilönsä kokemus ja osaaminen peltokasvien kenttäkoetoiminnasta yli neljän vuoden ylittävältä osalta. Pisteytys: 4-5 vuoden kokemus 1 piste, 6-7 vuoden kokemus 2 pistettä, 8-9 vuoden kokemus 3 pistettä, vähintään 10 vuoden kokemus 4 pistettä. Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on vähemmän kuin kolme, kutsutaan neuvotteluun tämä pienempi määrä. Jos useampi kuin kolme ehdokasta saa täydet pisteet, neuvotteluun kutsuttavat valitaan arpomalla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen 48 kuukauden optiolla pitkäkestoisten kokeiden toteuttamisten turvaamiseksi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Hankinta liittyy EU:n varoin rahoitettaviin hankkeisiin, mutta tässä vaiheessa hankkeita ei pystytä nimeämään.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
YLISTARO, SEINÄJOKI - vilja-, nurmi-, nurmikko-, palko- ja öljykasvien kokeet
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimuspalvelut. (73110000-6)
Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut. (77000000-0)
Kasvinviljelyn sivutuotteet. (15333000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on 1) viralliset lajikekokeet ja 2) uusien kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja turvallisuuden testaus ja tutkimushankkeisiin kuuluvat kenttäkokeet ja asiakastoimeksiannot. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai molempiin kohteisiin. Kumpaankin kohteeseen valitaan yksi toimittaja. 1) Viralliset lajikekokeet käsittävät seuraavat: syysruis ja -vehnä, syysruisvehnä, syysrypsi, kevätrapsi, kevätvehnä, ohra, kaura, nurmikasvit (yksivuotinen raiheinä, timotei, nurminata), yhteispohjoismaiset kokeet, Scandinavian Turfgrass Testing. 2) Kasvinsuojelun GEP-kokeista (viljat, nurmi ja öljykasvit) toteutetaan fungisidi- ja herbisidikokeita (tilakokeet). Lisäksi toteutetaan tutkimushankkeisiin kuuluvia kenttäkokeita ja asiakastoimeksiantoina lajikekokeita ja kasvinsuojelukokeita. Palvelutoiminta käsittää peltojen peruskunnostuksen ja viljelykierron, kokeiden suunnittelua (kokeiden sijoittelu ja koekarttojen laatiminen), perustoimenpiteet pellolla ennen kylvöä (muokkaus, lannoitus, mittaus), kokeiden perustaminen ja sadonkorjuu (punnitus, kylvö, puinti), sadon käsittely (kuivaus, punnitus, sadon määritys, näytteenotto), nurmikokeissa useampi niitto, hoitotoimenpiteet (kasvinsuojelun perustoimenpiteet, mahdolliset koekäsittelyt) ja havainnot ja niiden kirjaus sekä tallennus Luken järjestelmiin (laskennat, mittaukset, käsittelyajankohtien määrittäminen (kasvuaste, tautipaine)). Kasvinsuojelukokeiden ja virallisten lajikekokeiden havaintojen teosta sovitaan erikseen. Peltojen tarve virallisten lajikekokeiden toteutukseen on yhteensä noin 6,5 ha viljelykiertoineen (kokeissa tänä vuonna viljoille noin 600 ja nurmelle noin 100 koeruutua, määrä voi vuosittain vaihdella jonkin verran) ja kasvinsuojelukokeisiin 1 ha (10 ha viljelykiertoineen, noin 200 koeruutua) sekä asiakastoimeksiantoja noin 1500 ruutua. Mahdolliset tutkimushankkeiden tilakokeiden peltotarve sovitaan hankekohtaisesti (muiden kokeiden peltotarve noin 30 ha viljelykiertoineen). Palveluntuottajalle myydään palvelun tuottamiseen tarvittava Luken omistama kalusto kirjanpito-/käyttöarvolla (koeruutukylvökone, -puimuri ja ruutumittakaavan nurmenkorjuukone), kannettavat ruiskut ja koeruutujen rajausvälineet ja sadon kuivaus- ja lajittelulaitteisto. Säätietojen keräämisen on oltava tarvittava mahdollisuus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen 48 kuukauden optiolla pitkäkestoisten kokeiden toteuttamisten turvaamiseksi.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tarjoajat valitaan soveltuvuusvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista. Saatujen vastausten perusteella kumpaankin kohteeseen valitaan neuvotteluihin vähintään kolme palveluntuottajaa. Valintaperusteet koskevat molempien osa-alueiden sisällä olevia kohteita. Kohteista käydään omat neuvottelut. Mikäli kumpaankin kohteeseen soveltuvia neuvotteluun kutsuttavia on enemmän kuin kolme, valitaan kumpaankin kohteeseen vähimmäisvaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolme palveluntarjoajaa. Ehdokkaista valitaan palveluntarjoajat seuraavien perusteiden mukaisesti: - toiminnasta vastaavan asiantuntijan ja hänen varahenkilönsä kokemus ja osaaminen peltokasvien kenttäkoetoiminnasta yli neljän vuoden ylittävältä osalta. Pisteytys: 4-5 vuoden kokemus 1 piste, 6-7 vuoden kokemus 2 pistettä, 8-9 vuoden kokemus 3 pistettä, vähintään 10 vuoden kokemus 4 pistettä. Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on vähemmän kuin kolme, kutsutaan neuvotteluun tämä pienempi määrä. Jos useampi kuin kolme ehdokasta saa täydet pisteet, neuvotteluun kutsuttavat valitaan arpomalla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen 48 kuukauden optiolla pitkäkestoisten kokeiden toteuttamisten turvaamiseksi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Hankinta liittyy EU:n varoin rahoitettaviin hankkeisiin, mutta tässä vaiheessa hankkeita ei pystytä nimeämään.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
MIKKELI - tilakokeet
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimuspalvelut. (73110000-6)
Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut. (77000000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on 1) tutkimushankkeiden tilakokeet (sopimustilaverkosto) ja 2) uusien kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja turvallisuuden testaus. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai molempiin kohteisiin. 1) Tutkimushankkeiden tilakokeet (sopimustilaverkosto) peltoviljelykasveilla ja vihanneksilla. Peltokasvi- ja vihannestuotannon kokeissa palvelutuotanto käsittää seuraavat: pellon peruskunnostus, viljelykierto, kylvö/istutus ja hoitotoimet, siemensatokasvien puinti ja mahdollisesti kuivaus. Lisäksi kylmiö / vihannestilan varasto ja sadon käsittelytila tarvitaan. Tutkimushankkeiden tilakokeiden peltotarve (sopimustilaverkosto) sovitaan hankekohtaisesti. Kokemus luomutuotannosta ja mahdollisuus tarjota luomupeltoresursseja katsotaan eduksi. Kohteeseen 1 valittavien palveluntuottajien määrä on 2 kpl, joista toisen tulee olla erikoistunut vihannesviljelyyn. Kokemus luomutuotannosta ja mahdollisuus tarjota luomupeltoresursseja katsotaan eduksi. 2) Uusien kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja turvallisuutta (GEP-kokeet) testataan viljelykasveille. Palvelutuotanto käsittää seuraavat: mm. soveltuva esikasvi ja paikka kenttäkokeelle, pellon muokkaus kylvökuntoon viimeistään syyskuun alussa, syysviljojen peittauskokeiden kylvö ruutukylvökoneella, kasvustojen havainnointi (syksy & kevät) ja näytteenotto (kevät), kokeen päättö keväthavaintojen jälkeen koealueen muokkauksella. Mikäli ruutusato tarvitaan; siinä tapauksessa kevätlannoitus, kasvinsuojelutoimet ja ruutusadon puinti koeruutupuimurilla elokuussa. Peltojen tarve kasvinsuojelukokeisiin on 0,5 ha (noin 100 koeruutua). Kohteeseen 2 valittavien palveluntuottajien määrä on 1 kpl. Palveluntuottajalle myydään palvelun tuottamiseen tarvittava Luken omistama kalusto kirjanpito-/käyttöarvolla (koeruutumittakaavan kylvö-, niitto- ja korjuukone).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen 36 kuukauden optiolla.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tarjoajat valitaan soveltuvuusvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista. Saatujen vastausten perusteella valitaan neuvotteluihin kohteeseen 1) tutkimustoiminnan tilakokeet vähintään neljä palveluntuottajaa ja kohteeseen 2) kasvinsuojelukokeet vähintään kolme palveluntuottajaa. Kohteista käydään omat neuvottelut. Kohde 1) Tutkimushankkeiden tilakokeet: Mikäli soveltuvia neuvotteluun kutsuttavia on kohteeseen 1) enemmän kuin neljä, valitaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä ehdokkaista neljä palveluntarjoajaa. Ehdokkaista valitaan palveluntarjoajat seuraavien perusteiden mukaisesti: - toiminnasta vastaavan asiantuntijan ja hänen varahenkilönsä kokemus ja osaaminen peltokasvien kenttäkoetoiminnasta yli neljän vuoden ylittävältä osalta. Pisteytys: 4-5 vuoden kokemus 1 piste, 6-7 vuoden kokemus 2 pistettä, 8-9 vuoden kokemus 3 pistettä, vähintään 10 vuoden kokemus 4 pistettä. Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on vähemmän kuin neljä, kutsutaan neuvotteluun tämä pienempi määrä. Jos useampi kuin neljä ehdokasta saavat täydet pisteet, neuvotteluun kutsuttavat valitaan arpomalla. Kohde 2) Kasvinsuojelukokeet: Mikäli soveltuvia neuvotteluun kutsuttavia on kohteeseen 2) enemmän kuin kolme, valitaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolme palveluntarjoajaa. Ehdokkaista valitaan palveluntarjoajat seuraavien perusteiden mukaisesti: - toiminnasta vastaavan asiantuntijan ja hänen varahenkilönsä kokemus ja osaaminen peltokasvien kenttäkoetoiminnasta yli neljä vuoden ylittävältä osalta. Pisteytys: 4-5 vuoden kokemus 1 piste, 6-7 vuoden kokemus 2 pistettä, 8-9 vuoden kokemus 3 pistettä, vähintään 10 vuoden kokemus 4 pistettä Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on vähemmän kuin kolme, kutsutaan neuvotteluun tämä pienempi määrä. Jos useampi kuin kolme ehdokasta saavat täydet pisteet, neuvotteluun kutsuttavat valitaan arpomalla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen 36 kuukauden optiolla.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Hankinta liittyy EU:n varoin rahoitettaviin hankkeisiin, mutta tässä vaiheessa hankkeita ei pystytä nimeämään.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osaaminen Toiminnasta vastaavalla asiantuntijalla ja hänen varahenkilöllään tulee olla maatalousalan ammattikorkeakoulututkinto (kasvintuotanto) tai vastaava käytännön kokemus peltokasvituotannon kenttätyöstä (määrittely vuosina, minimivaatimus 4 vuotta). Lisäksi edellytetään kokemusta kasvintuotannon kenttäkoetoiminnan (peltokasvien pelloilla tehtävä tutkimustoiminta) kaltaisesta toiminnasta (minimivaatimus vähintään neljä vuotta). Ennen koetoiminnan aloittamista toimijan tulee suorittaa toiminnan edellyttämää koulutusta virallisten lajikekokeiden ja/tai kasvinsuojelukokeiden toteuttamiseksi.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Infrastruktuuri Ilmoittautuneella palveluntuottajalla tulee olla käytettävissä toimintaan soveltuva infrastruktuuri (tarvittavat tilat, koneet ja laitteet sekä toimintaan soveltuvat pellot) tai suunnitelma infrastruktuurin hankinnasta ennen palvelutuotannon aloitusta. Palveluntuottajalla on mahdollisuus neuvotella Luken kenttätoimintaan käyttämien peltojen käytöstä ko. tarkoitukseen peltomaiden hallinnoijan kanssa. Palvelutuottajalle myydään tarvittaessa palvelujen tuottamiseen tarvittava Luken omistama koetoimintaan soveltuva kalusto.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.8.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Luonnonvarakeskus on ottanut käyttöön valtion yhteisen sähköisen tilaamisen ja laskujen käsittelyjärjestelmän, Handi-palvelun, 2.5.2019 alkaen. Hankinnat kohdistetaan järjestelmän kautta voimassa oleviin sopimuksiin ja tilataan sähköisen järjestelmän kautta. Luonnonvarakeskus vastaanottaa, käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa vain verkkolaskuina. Laskut pyydetään lähettämään verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan OpusCapita Solutions Oy:n kautta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
«« Takaisin