«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Rajavartiolaitos : KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarjan hankinta

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014837
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313031

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rajavartiolaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI02460035
Postiosoite:Vilhonvuorenkatu 6
Postinumero:00500
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha-Pekka Laitala
Puhelin:+358 29420000
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@raja.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.raja.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarjan hankinta
Viitenumero:
RVLDno-2018-1478
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valvontaveneet. (34521100-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on seitsemän (7) RV18 rannikkovartioveneen hankinta sekä optiona neljä (4) rannikkovartiovenettä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on seitsemän (7) RV18 rannikkovartiovenettä sekä optiona neljä (4) rannikkovartiovenettä. Tarjottavan veneen tulee perustua RV15E-evaluointiveneen ratkaisuihin. Tekninen erittely perustuu RV15 Eevaluointiveneeseen ja sen käyttökokemuksiin sekä teknisiin selvityksiin ja Rajavartiolaitoksen aiemmin käytössä olleiden veneiden käyttökokemuksiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu65
Hinta 35
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio neljästä (4) rannikkovartioveneestä

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: ISF-rahasto

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 209-476621

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarjan hankinta

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintayksikkö katsoo, että on mahdollista, etta tarjouspyyntö on ollut voimassaolevien oikeusohjeiden vastainen. Tästä syystä Rajavartiolaitos on päättänyt keskeytää hankinnan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi sekä hankintamenettelyn lainmukaisuuden turvaamiseksi. Hankinnasta on valitettu Markkinaoikeuteen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
«« Takaisin